ลงทุนอย่างมั่นใจ ราคาทองคำไปทางไหนก็ได้รีเทิร์น ด้วย “SCBDSHARC1YB” กองทุน Double Shark-Fin Note

1. เมื่อปัจจัยลบยังแน่นหนา เรามาลองมองหาทางเลือก

· ช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่า ทั่วโลกกำลังเจอกับปัจจัยเสี่ยงที่รุมเร้า ข่าวร้ายเต็มไปหมด ภาวะเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบหลายสิบปี การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ราคาพลังงานและราคาอาหารที่แพงขึ้นในอัตราเร่ง ความเสี่ยงเงินเฟ้อ ที่กำลังจะแปลงร่างเป็นความเสี่ยงจากเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งตลาดหุ้นไม่ชอบเลย

· ด้วยบรรยากาศนี้ จะลงทุนในหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็เสี่ยง เพราะคาดการณ์ทิศทางและผลตอบแทนได้ยากมาก ครั้นจะเก็บเงินไว้เฉยๆในธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากก็ต่ำเหลือเกิน


· ถ้านักลงทุนอยากได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น อย่างน้อยต้องดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้นอย่างมีนัยสำคัญ ยังมีทางเลือกอะไรให้ลงทุนได้บ้าง ?

2. เปิดใจศึกษา ทำความรู้จักกับกองทุนรูปแบบใหม่ๆ

· โลกการลงทุนตอนนี้มีทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมาก มีกองทุนมากมายหลายแบบ ซึ่งผ่านการออกแบบและคิดคำนวณมาเพื่อให้เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท ในสถานการณ์การลงทุนแต่ละช่วงเวลา


· ยุคปัจจุบัน คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของนักลงทุน คือ การเปิดใจศึกษาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและกระจายความเสี่ยงไว้ในหลายสินทรัพย์ในทุกสถานการณ์

scb-double-shark-fin-01

3. กองทุน Double Shark-Fin


กองทุนประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบ Double Shark-Fin คือ กองทุนที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคาร มีความเสี่ยงไม่สูงนัก (ความเสี่ยงระดับ 5) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ 2 ส่วน คือ


· ลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดี(ตราสารหนี้) และเงินฝากธนาคาร เพื่อรับผลตอบแทนที่แน่นอน


· ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาออปชั่น สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น ทองคำ) เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น


บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน SCBDSHARC1YB ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Double Shark-Fin โดยชื่อกองทุนที่ดูยาวนั้น มีความหมายซ่อนอยู่

· SCB คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

· DSHARC คือ Double Structured Complex Return หรือจำง่ายๆ ว่า ดี-ชาร์ค

· 1YB คือ อายุ 1 ปี ซีรีย์ B ซึ่งถือเป็นการเสนอขายครั้งที่ 2 ต่อจากครั้งแรกที่เป็น ซีรีย์ A หรือ 1YA


หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงเรียกกองทุนลักษณะนี้ว่า Double Shark-Fin ?


เพราะมาจากลักษณะการจ่ายผลตอบแทน ที่มีหน้าตาคล้ายกับครีบปลาฉลาม 2 ด้าน รายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาคลายความสงสัยและทำความรู้จักลักษณะและการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนประเภทนี้กันครับ

4. ลักษณะการลงทุนของกองทุน SCBDSHARC1YB มี 2 ส่วน


ส่วนที่ 1 (99.25%) :
ตราสารหนี้คุณภาพดี และเงินฝาก เมื่อครบกำหนดอายุ 1 ปี จะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ยซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น


ส่วนที่ 2 (0.75%):
ลงทุนในสัญญาออปชั่น ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ XAUUSD (gold spot) ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ twin-win เป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน

การลงทุนในส่วนที่ 1 (ตราสารหนี้คุณภาพดี และเงินฝาก) ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุนดังตาราง

การลงทุนในส่วนที่ 2: ลงทุนในสัญญาออปชั่น ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ XAUUSD (gold spot) มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ twin-win payoff เป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน มีลักษณะเหมือนครีบฉลาม 2 ฝั่ง ดังรูป

Knock-out คือ เหตุการณ์ที่ราคาสินทรัพย์ ณ วันทำการใดทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา


หากไม่เกิดการ Knock-out ตลอดระยะเวลา 1 ปี แสดงว่าจะมีการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาออปชั่น XAUUSD ณ วันพิจารณา กำหนดเงื่อนไขอัตราส่วนร่วม หรือ Participation Rate (ตัวคูณร่วม) ไว้ว่าจะจ่ายผลตอบแทน 50% ของการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิง (Trigger Price : -10% ถึง +10%) โดยมีกรอบผลตอบแทนในส่วนของสัญญาออปชั่นตั้งแต่ 0% ถึง +5% โดยแบ่งได้ 4 กรณี ดังนี้

ตัวอย่างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน USD / THB จะได้รับผลตอบแทนดังนี้

กรณีที่ 1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ณ วันเริ่มต้นสัญญา อยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์ มีวิธีการคำนวณดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง หารอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา เช่น (30 / 35 = 0.86 ) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันครบอายุสัญญา หารดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (1,080 / 1,000) – 1 = 0.08 ดังนั้น ผลตอบแทน (50% x 0.08) x 0.86 x 1,000,000 = 34,400 บาท โดยจะได้รับผลตอบแทนรวมเงินต้น + ดอกเบี้ย + ออปชัน = 1,034,400 บาท

กรณีที่ 2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ณ วันเริ่มต้นสัญญา อยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 40 บาทต่อดอลลาร์ โดยคำนวณดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง หารอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเริ่มต้นสัญญา เช่น (40 / 35 = 1.14) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณา หารดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (1,080 / 1,000) – 1 = 0.08 ผลตอบแทน (50% x 0.08 ) x 1.14 x 1,000,000 = 45,600 บาท จะได้รับผลตอบแทนรวมเงินต้น + ดอกเบี้ย + ออปชัน = 1,045,600 บาท

5. จุดเด่นของกองทุน SCBDSHARC1YB


· โอกาสสร้างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD ซึ่งมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในภาวะเงินเฟ้อ โดย Double Shark-Fin จะช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนแม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง (ในกรอบที่กำหนดไว้ในสัญญา)


· อายุโครงการเพียง 1 ปี ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง


· โอกาสในการสูญเสียเงินต้นต่ำ เพราะสามารถลดความเสี่ยงผ่านการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ ทั้งตราสารหนี้และเงินฝากของผู้ออกตราสาร ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนชดเชยใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก6. ความเสี่ยงและข้อจำกัดของกองทุน SCBDSHARC1YB


· กองทุนไม่สามารถการันตีผลตอบแทน ซึ่งแตกต่างจากการฝากเงินธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะทราบประมาณการผลตอบแทนล่วงหน้าในกรณีต่างๆได้


· นักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน ก็ต่อเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ 1 ปี เท่านั้น เนื่องจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารหนี้จำเป็นต้องครบกำหนดอายุก่อน ไม่ว่าจะเกิดกรณี knock out แล้วหรือไม่ก็ตาม


· กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจานวนได้


· ราคาของสัญญาออปชั่นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญา/ คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นได้


· การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้


· กองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้7. กองทุน SCBDSHARC1YB เหมาะกับใคร ?


· เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมาก ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในขณะที่มีโอกาสในการสูญเสียเงินต้นต่ำ


· ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ แต่ไม่ต้องการรับผลขาดทุนจากการปรับตัวลดลงของสินทรัพย์อ้างอิง


· ผู้ที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป เป็นเงินเย็นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในระยะเวลา 1 ปี สามารถลงทุนได้ครบกำหนดอายุกองทุนโดยไม่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้

8. หากนักลงทุนสนใจกองทุน SCBDSHARC1YB ทำอย่างไร ?


· บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน SCBDSHARC1YB มีอายุ 1 ปี เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว ระยะเวลา IPO ระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2565 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท


· ลงทุนสะดวก ง่าย ผ่าน SCB EASY App หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา


- ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App


คำเตือน


- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBDSHARC1YB) ความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

- การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)

- กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้

- กองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

- ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App


#SCB x #นิ้วโป้งFundamentalVI
#DoubleSharkFinNote #SCBDSHARC1YB #DoubleSharkFin #SCBWEALTH