การเปิด Open Architecture โอกาสของนักลงทุน

อยากลงทุนในกองทุนรวม เพราะรู้ว่าน่าจะตอบโจทย์รายย่อยอย่างเรา ศึกษาแล้ว เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแล้ว ก็ถึงเวลาตัดสินใจซื้อ กลับต้องเดินไปเปิดบัญชีกับหลายๆ บลจ. ทำให้เสียเวลาและเกิดความยุ่งยากในการลงทุน  โอนเงิน, ซื้อ ,ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนก็ยาก แล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราซื้อกองทุนรวมดีๆ ข้าม บลจ. ได้บ้าง? บทความนี้มีคำตอบ


ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนรวม จะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมอยู่ 2 ประเภท คือ บลจ. ที่อยู่ในเครือเดียวกับธนาคาร (Bank) ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีธนาคารเป็นบริษัทแม่หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. นั้นๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็จะเป็นบริษัทแม่ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) และ บลจ. ที่เป็น Non-Bank คือ ไม่มีธนาคารเป็นบริษัทแม่ เช่น  บลจ.อเบอร์ดีน


บลจ. ทั้งหมดนี้จะมีช่องทางจัดจำหน่ายเป็นของตนเอง นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนโดยตรงได้ที่เคาน์เตอร์บริการ เว็บไซด์ของ บลจ. นั้นๆ หรือผ่าน Mobile Banking ของธนาคารที่เป็นบริษัทแม่ได้เลย


กรณีนี้ขอยกตัวอย่างการเปิดบัญชีซื้อขายผ่านธนาคารน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น เช่น หากเราต้องการเปิดบัญชีกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์  ก็สามารถเดินไปขอเปิดบัญชีที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ซึ่งเดี๋ยวนี้การเปิดบัญชีลงทุนใช้แค่ บัตรประชาชนกับโทรศัพท์มือถือเบอร์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ก็สามารถเปิดบัญชีได้เลย ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที


ข้อควรจำธนาคารต่างๆ ที่เราเดินไปเปิดบัญชีกองทุนรวมนั้น ไม่ได้เป็นคนออกกองทุนรวมหรือบริหารกองทุนรวมให้ ธนาคารเป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่าย หรือเป็นหนึ่งในช่องทางจัดจำหน่ายของ บลจ. เท่านั้น

อีกหนึ่งทางเลือก  สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน Mobile Banking ได้ด้วยตัวเอง เช่น บลจ.ไทยพาณิชย์ก็สามารถเปิดเองได้เลยผ่าน SCB EASY App เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ง่ายขึ้น


ที่ผ่านมาจะเห็นว่าการซื้อ –  ขายกองทุนด้วยตัวเองในหลาย บลจ. ยังมีความยุ่งยากพอสมควร เพราะว่าหลังจากที่เราเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแล้ว เราจะพบว่ากองทุนรวมที่ดี อาจจะไม่ได้มีอยู่แค่เพียง บลจ. เดียว และอาจทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีไปได้ นอกจากนี้เราอาจต้องมาเสียเวลาในการดูแลจัดสรรเงินแบบยุ่งยากมากขึ้น เพราะมีหลายสมุดบัญชีกองทุนรวม การดูข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมก็ทำได้ค่อนข้างยาก เพราะข้อมูลการลงทุนของเรานั้น อยู่ต่างที่ ต่าง บลจ. กัน แล้วจะมีวิธีไหนที่ทำให้เราสามารถซื้อกองทุนรวมดีๆ แบบข้าม บลจ. ผ่านธนาคารได้บ้าง?


ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนสามารถซื้อกองทุนรวมได้จากหลากหลาย บลจ.ในบัญชีเดียว หรือที่เรียกว่า ‘Open Architecture’ แล้ว ‘Open Architecture’ คืออะไร?


Open Architecture
คือ การคัดเลือกกองทุนรวมดีๆ จากหลายๆ บลจ. มาให้ซื้อได้ง่ายๆ ในที่เดียว เน้นความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ต่างจากสมัยก่อนที่มีขอบเขตการลงทุนแบบเดิมๆ และมีการซื้อขายที่ค่อนข้างจำกัด นั่นคือ ธนาคารก็จะขายแต่กองทุนรวมของ บลจ. ที่อยู่ในเครือเท่านั้น

ข้อดีของ Open Architecture

  • มีกองทุนดีๆ ให้เลือกลงทุน เปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือนักลงทุนได้เข้าถึงกองทุนรวมดีๆ ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่ดี จากหลากหลาย บลจ. ได้

  • ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า เป็นเหมือน One-Stop-Service ให้ลูกค้าหรือนักลงทุนได้เข้าถึงกองทุนรวมดีๆ จาก บลจ. ชั้นนำได้ในที่เดียว

  • ทำให้เข้าถึงช่องทางการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้น

บทความโดย  นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®, ACC นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร