อยากลงทุน แต่ไม่อยากเล่นหุ้นเอง เลือกอะไรดี

ในอดีตที่ผ่านมา หลายคนคงเคยมีความคิดว่า ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยสบายๆ ก็อยู่รอดแล้ว อันนี้เป็นความคิดของคนในยุคดิฉันที่ดอกเบี้ยสูงทะลุฟ้าอยู่ที่ 10-15% ต่อปี ถ้าปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากยังเท่าเดิม ก็คงไม่ต้องมาเขียนบทความนี้ ทุกท่านคงจะคิดแค่ว่าจะฝากเงินกับธนาคารไหนดี แต่เหมือนคนที่กำลังฝันอยู่ดีๆ ก็ดันมีคนปลุกให้ตื่นขึ้นมาพบความจริงว่า ดอกเบี้ยเงินฝากที่พวกเราได้รับกันมาพักใหญ่ๆ และคงเป็นไปแบบนี้อีกนาน เป็นดอกเบี้ยที่น้อยกว่า 1% ซึ่งไม่เคยคิดฝันว่าจะเกิดขึ้น น้อยกว่าราคาข้าวแกงที่ขึ้นในแต่ละปีเสียอีก


พอเริ่มรับรู้ความจริงอันโหดร้ายนี้ เราคงนั่งเฉยไม่ได้ ต้องเริ่มบริหารสมอง มองหาโอกาสที่จะลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเอง หรือบางคนกังวลว่าผลตอบแทนจากเงินฝากจะไม่สามารถชนะเงินเฟ้อในระยะยาวได้ จึงคิดว่าจะไปลงทุนในหุ้น เพราะเห็นว่าหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมามากในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ติดปัญหาที่ว่าไม่มีความรู้ในการเลือกหุ้น ไม่รู้จังหวะในการลงทุน ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงจะขาดทุนได้

non-player-investment-what-to-choose-01

การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นคนที่ต้องการหาผลตอบแทนเพิ่มพึงต้องระลึกอยู่เสมอว่า คนที่ลงทุนในหุ้นแล้วประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่จะต้องมีความรู้และประสบการณ์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ รู้จักสภาวะตลาด ตลอดจนความเสี่ยงของกิจการในหุ้นที่เข้าไปลงทุน แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ เราอาจเริ่มต้นเรียนรู้ผ่านการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมหุ้น หรือที่เรียกอีกอย่างว่า กองทุนรวมตราสารทุน จะเหมาะสมกว่า เพราะกองทุนรวมหุ้นนั้น เป็นกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ และบริหารพอร์ตการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นที่มีความหลากหลายในพอร์ต


ส่วนการเริ่มต้นในการลงทุนนั้น ผู้ลงทุนควรรู้ถึงความต้องการของตนเอง และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ต้องการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร แล้วค่อยไปเลือกหากองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่ตรงกับความต้องการ ที่สำคัญคือเมื่อลงทุนแล้วต้องไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด กังวล หากเป็นเช่นนั้นคงต้องทบทวนว่าเราเหมาะสมกับกองทุนที่เลือกจริงหรือไม่ เพราะในแต่ละสินทรัพย์มีความผันผวนและโอกาสให้ผลตอบแทนแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทนก็ได้


ส่วนผู้ที่ต้องการเน้นเรื่องการเก็บออมในรูปแบบของการลงทุน ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ในรูปแบบของ DCA (Dollar Cost Average) ที่จะทยอยซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนที่เท่ากันในแต่ละงวด เพื่อสะสมหน่วยลงทุนให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ถูกลง และขายในราคาต่อหน่วยที่ปรับขึ้นสูงในอนาคต


เราจึงควรแบ่งเงินเพื่อการลงทุนเป็นก้อนๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินที่ลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น หรือลงทุนในกองทุนที่เน้นเรื่องรับเงินปันผลในการลงทุนระยะยาว การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเก็บออมทุกๆ เดือน หรือไว้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรือการนำเงินไปซื้อประกันชีวิตเพื่อรับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในระยะยาว

นอกจากการลงทุนในประเภทต่างๆ ข้างต้นแล้ว ประกันชีวิตเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเมื่อเราจากไป การซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นแบบประกันที่ได้รับความคุ้มครองควบคู่กับการสร้างวินัยในการเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับความคุ้มครองที่แน่นอน และผลตอบแทนตามที่กรมธรรม์กำหนดเมื่อครบสัญญา หรือการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบควบการลงทุน หรือที่เราเรียกกันว่ายูนิตลิงก์ เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงและยังสามารถบริหารเงินในบัญชีกรมธรรม์โดยนำเงินที่หักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนในระยะยาว


อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลโดยรายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่เรานำไปลงทุนจะถูกจัดสรรและนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด


บทความโดย คุณณาตยา สุขุม EVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน สายงาน Bancassurance กลุ่มธุรกิจประกัน


ที่มา : The Standard Wealth