กองทุนเด่น โอกาสรับผลตอบแทนสูงที่ควรมี

กองทุนรวมถือเป็นรูปแบบการลงทุนที่ตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยหลังเกษียณให้ความสนใจ และเลือกลงทุนกันมาก เนื่องจากกองทุนรวมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบริหารกองทุนให้ จึงเหมาะกับทั้งคนที่เริ่มต้นลงทุนใหม่ๆ ไปจนถึงคนที่ลงทุนจนเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งยังมีหลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือกตามความสนใจและระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน สำหรับนักลงทุนที่อยากกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น มักจะมองหาการลงทุนในต่างประเทศติดพอร์ตไว้ด้วย  โดย คุณคุณาพจน์ พูลทัศฐาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Digital Business จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้แนะนำกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไว้  2 กองทุน คือ กองทุนรวม TMBGQG จาก บลจ. TMBAM East Spring และ กองทุนรวม MRENEW จาก บลจ. MFC ซึ่งสามารถซื้อผ่านทางแอป EASY INVEST ได้เลย โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียเวลาเปิดบัญชีกองทุนกับแต่ละ บลจ. โดยตรง และทั้งสองกองทุนที่ว่ามานี้ มีความน่าสนใจอย่างไร มาศึกษารายละเอียดของแต่ละตัวกัน

tmbgqg

1. กองทุนรวม TMBGQG จาก บลจ.TMBAM East Spring

กองทุนรวมนี้ มีการนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศหรือที่เรียกว่า กองทุนหลัก (Master Fund) คือ Wellington Global Quality Growth Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว และให้ความสำคัญกับปัจจัยของกระแสรายได้ รวมถึงมีนโยบายการบริหารแบบ Active Management โดยปัจจุบันกองทุนหลักมีการลงทุนส่วนใหญ่ที่กลุ่ม IT 35.50%, Health Care 17.40%, Consumer Discretionary 13.30% และยังมีการกระจายลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย นักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ซึ่งสามารถดูผ่านทางแอป EASY INVEST ได้เช่นกัน


กองทุนรวมนี้ เป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจจะต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนนี้ ปัจจุบันมีค่าธรรมเนียมในการซื้อที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนโดยตรง 1.5% และมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1.7442% ต่อปี สำหรับกองทุนนี้ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 15.89% และผลการดำเนินงานในปี 2562 อยู่ที่ 32.09% จากข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

2. กองทุนรวม MRENEW จาก บลจ. MFC 

กองทุนรวมนี้ มีนโยบายการลงทุนที่นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเช่นเดียวกับกองทุนแรก แต่กองทุนหลักของ MRENEW คือ BGF Sustainable Energy Fund ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy Companies) ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) รวมถึงพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ทั่วโลก


ซึ่งในปัจจุบันมีแรงผลักดันจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องของพลังงานสะอาด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การที่รถยนต์ในปัจจุบันต้องผ่านมาตรฐานการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปถึงการที่เราเห็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ กองทุนนี้จึงเป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ ซึ่งกองทุนนี้ ปัจจุบันมีค่าธรรมเนียมในการซื้อที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนโดยตรง 1.5% และมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1.9581% ต่อปี 


เนื่องจากกองทุนรวม MRNEW เพิ่งได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวม ทำให้ยังไม่มีผลการดำเนินการย้อนหลังของกองทุนนี้ จึงขอนำผลดำเนินการย้อนหลังของกองทุน BGF Sustainable Energy Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักมาแสดง โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 39.98 และผลการดำเนินงานในปี 2562 อยู่ที่ 31.09% จากข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

ทั้งกองทุนรวม TMBGQG และ กองทุนรวม MRENEW มีจุดเด่น และความน่าสนใจแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ทั้งสองกองทุนนี้ แม้จะเป็นกองทุนรวมที่บริหารโดยบลจ.ที่ต่างกัน แต่ก็สามารถลงทุนผ่านแอป EASY INVEST ได้เหมือนกัน ซึ่งถือเป็นข้อดีของนักลงทุนที่มีเครื่องมือดีๆ มาช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ในแอป EASY INVEST ยังมีกองทุนอื่นๆ ให้เลือกซื้อ-ขาย มากกว่า 1,200 กองทุน จาก 17 บลจ. ถือได้ว่าตอบโจทย์นักลงทุนได้ครบจบในแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในประเทศ ต่างประเทศ หรือกองทุนแบบผสม แอป EASY INVEST ก็มีให้เลือกลงทุนแบบครบครัน


คำเตือน: การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต