ความแตกต่างระหว่างเงินตรา vs คริปโตเคอร์เรนซี

ปัจจุบันมีกระแสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้น แต่อาจมีข้อสงสัยว่าคริปโตเคอร์เรนซีมีความเหมือนหรือแตกต่างกับเงินฝากในปัจจุบันอย่างไร สามารถโอน ชำระสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชั่น ได้หรือไม่


เงินตราหรือเงินกระดาษ (Fiat Money)

คือ เงินที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ สามารถจับต้องได้และถูกใช้เนื่องจากคำสั่งของรัฐบาล ดังนั้น คุณค่าของเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายการคลังที่รับผิดชอบและกฎหมายต่าง ๆ โดยประโยชน์ คือ ช่วยให้ธนาคารกลางสามารถควบคุมเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

ข้อได้เปรียบ

เงินตราหรือเงินกระดาษเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากรัฐบาลสามารถควบคุมการผลิตออกมาได้และมีเสถียรภาพ ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อได้ ช่วยให้เงินประเภทนี้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บมูลค่าและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนได้

ข้อเสียเปรียบ

แม้ว่าเงินตราหรือเงินกระดาษจะถือเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะในช่วงเศรษฐกิจถดถอย อาจเห็นข้อบกพร่องบางประการ เช่น ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ มีการควบคุมนโยบายเข้มงวดมากขึ้น แต่ไม่สามารถหยุดเศรษฐกิจถดถอยหรือภาวะเงินเฟ้อได้

fiat

สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี

คือ หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ยอมรับระหว่างกัน


แม้ว่าคริปโทเคอร์เรนซียังไม่ถือว่าเป็น “เงิน” ที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกรับรองว่าสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) แต่ก็มีสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้ที่เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีบทบาทสำคัญในโลกการเงิน การลงทุนในอนาคต


ข้อได้เปรียบ

อัตราการหมุนเวียนของคริปโทเคอร์เรนซี เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถซื้อขายได้ทันที ดังนั้น ความรวดเร็วจึงเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่น ขณะเดียวกันค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอยู่ในระดับต่ำกว่าระบบการเงินในปัจจุบัน และความเป็นส่วนตัวสูงเนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


ข้อเสียเปรียบ

คริปโทเคอร์เรนซีค่อนข้างเข้าใจยากและมีความผันผวนสูงมาก จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลยังคงให้ความกังวลและต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนเปิดเสรี

เงินตราหรือเงินกระดาษ

คริปโทเคอร์เรนซี

ความหมาย

เงินที่ออกโดยรัฐบาลแต่ละประเทศ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยมูลค่ามาจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของรัฐบาลหรือธนาคารกลาง

สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเข้ารหัสและถือเป็นสกุลเงินที่มีราคาในการซื้อขาย มีความผันผวนตามกลไกตลาด ปัจจุบันยังไม่เป็นเงินตราตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกยังไม่รับรอง

ออกโดย

ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ

ผู้ออกเหรียญ สามารถเป็นใครก็ได้

กฎหมาย

ถูกกฎหมายทุกประเทศ

บางประเทศยังไม่ถูกกฎหมาย

การใช้งาน

มีความหลากหลาย มีสภาพคล่องสูงมาก

การชำระสินค้าและบริการยังไม่ทั่วถึง

ความปลอดภัย

เนื่องจากจะถูกเก็บไว้ในธนาคาร จะมีระบบ Database ไว้เก็บข้อมูลสำหรับการทำธุรกรรม จึงสามารถถูกโจมตีหรือแทรกแซงได้ง่าย

เนื่องจากนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่ไม่มีตัวกลาง โดยข้อมูลจะถูกปกป้องและจะแชร์และจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้สามารถตรวจสอบได้และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จึงมีความปลอดภัยสูง ถูกโจมตีหรือแทรกแซงได้ยากมาก

การตรวจสอบ

จะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร ทำให้เมื่อมีการทำธุรกรรมใดๆ ธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐ จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

นื่องจากผู้ที่ถือ Cryptocurrency จะเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเอง ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่เก็บไว้ รวมถึงตำแหน่งของกระเป๋าเงินทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ปัจจุบันเงินตราหรือเงินกระดาษ ยังเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลก สามารถใช้งานได้หลากหลายและสะดวกสบาย ขณะเดียวกันคริปโทเคอร์เรนซีเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้ามามีบทบาทในด้านการลงทุนและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งควรศึกษาและทำความเข้าใจทั้งเงินตราและคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต