1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

 

ลูกค้าแอป SCB EASY รับฟรีโค้ดส่วนลด 20 บาท จาก True Coffee

สิทธิพิเศษลูกค้าแอป SCB EASY รับฟรี โค้ดส่วนลด 20 บาท สำหรับการซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากร้าน True Coffee (1ท่าน/ 1สิทธิ์) จำกัด 3,000 ท่านแรกเท่านั้น กดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB Easy  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับฟรี โค้ดส่วนลด 20 บาท สำหรับการซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากร้าน True Coffee ยกเว้น เครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ (RTD) และสินค้าฝากขาย
 • ลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อรับโค้ดส่วนลดไปใช้กับร้าน True Coffee ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ผ่านเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ในแอป SCB Easy โดยต้องใช้โค้ดส่วนลดภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกดยืนยันสิทธิ์
 • หากลูกค้าไม่ได้กดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ที่กำหนด หรือกดรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน True Coffee ทุกสาขา ยกเว้นสาขาต่างประเทศ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 3,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  - การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  - การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  - การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777