ระยะเวลาโปรโมชั่น : 6 ก.ค. 62 – 31 ก.ค. 62

 

ประกันอุบัติเหตุ My Love เพื่อคนที่คุณรัก เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง วันละไม่ถึง 1 บาท* คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท และรับเงินชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท นานสูงสุด 12 เดือน ซื้อง่ายตลอด 24 ชม.เฉพาะที่แอป SCB EASY

หมายเหตุ *แบบประกันอุบัติเหตุ แผน 1 จากทั้งหมด 30 แผน

 

ประกันภัยอุบัติเหตุ My Love ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY : 

 • คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป และ การการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง 1 บาท คุ้มครองชีวิตถึง 100,000 บาท
 • กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะคุ้มครอง 50% ของแผนความคุ้มครอง
 • เพิ่มเติม ผลประโยชน์พิเศษสำหรับค่าชดเชยรายได้ครอบครัว (รายเดือน) เป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) เริ่มต้นเดือนละ 5000 บาท
 • มีแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้เลือกถึง 30 แผน (ความคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป และ การการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง 1 บาท คุ้มครองชีวิตถึง 100,000 บาท
 • กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะคุ้มครอง 50% ของแผนความคุ้มครอง
 • เพิ่มเติม ผลประโยชน์พิเศษสำหรับค่าชดเชยรายได้ครอบครัว (รายเดือน) เป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) เริ่มต้นเดือนละ 5000 บาท
 • มีแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้เลือกถึง 30 แผน (ความคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท)

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถดูค่าเบี้ยประกัน และซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • รับประกันโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำตวามเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-611-4242 (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 19.00 น.) หรือ www.chubb.com/th-th/
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 •