ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 

ลูกค้าแอป SCB Easy รับฟรี comico 150 Reward Coins

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB EASY รับฟรี comico 150 Reward Coins จำนวน 1 โค้ด มูลค่า 15 บาท ไปอ่านการ์ตูนกันที่ Comico Application กดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB Easy Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับฟรี comico 150 Reward Coins จำนวน 1 โค้ด มูลค่า 15 บาท ทั้งนี้ลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่าน SCB Easy Application ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับโค้ดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • โค้ดที่ได้รับนั้น ต้องนำไปใช้ที่ www.comico.in.th หรือ ที่ แอปฯ โคมิโค่ (comico การ์ตูนและนิยายออนไลน์) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับโค้ด
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 10,000 สิทธิ์แรก ต่อเดือน รวม 100,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โค้ดในการอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรีที่ comico มีเวลาหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับโค้ด ทั้งนี้โค้ดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  - การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  - การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  - การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777