01 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

 

 

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ 500 M Point

สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการบัตรเติมเงิน SCB M Visa Prepaid ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 62

  • เมื่อสมัครบัตร และเติมเงินครั้งแรกมูลค่า 500 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน
  • ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 500 M Point (1 สิทธิ์) โดยคะแนนจะโอนไปยังหมายเลขสมาชิก M Card ที่ผูกไว้กับบัตรภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการเติมเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ M Point 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน และจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • คะแนนสะสมพิเศษ M Point ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  • ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนดำเนินการ และกรณีในข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M Call Center โทร.1295