15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561

 

เงินสด เงินก้อนทันใจ

รับบัตรกำนัล Central 300 บาท เพียงสมัคร บัตรกดเงินสด (Speedy Cash) หรือ สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan) ผ่านแอป SCB EASY เมื่ออนุมัติและเบิกถอนเงินสด/เบิกใช้วงเงินกู้ 30,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข วันนี้–30 ก.ย. 61

 

 

เงื่อนไขแคมเปญ

  • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าสมัคร บัตรกดเงินสด (Speedy Cash) / สินเชื่อบุคคล (Speedy  Loan) ที่สมัครผ่านช่องทางแอป SCB EASY เท่านั้น
  • เมื่ออนุมัติและเบิกถอนเงินสด ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกดเงินสด (Speedy Cash) และเมื่ออนุมัติและเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ สินเชื่อบุคคล (Speedy  Loan) ตั้งแต่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 
  • ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Central จำนวน 300 บาท ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ และสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ลูกค้าที่ได้รับบัตรกำนัลต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งบัตรกำนัล และมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นลูกค้า บัตรกดเงินสด (Speedy Cash) / (สินเชื่อบุคคล) Speedy Loan ของธนาคารอยู่ จนถึงขณะรับบัตรกำนัล
  • ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 0 2777 7777