1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษา และรักษาพยาบาล

 

 

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล

  • เพื่อสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาและ/หรือเพื่อการศึกษา สำหรับตนเอง, คู่สมรส, บุตร, บิดา มารดาของตนเอง และคู่สมรส
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 – 2,000,000 บาท
  • ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆกัน
  • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี SCB และรับเงินกู้เข้าบัญชี SCB เท่านั้น
  • กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15.00% ต่อปี
  • เจ้าหน้าที่อาจมีการติตต่อกลับทาง Email ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับธนาคาร และธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านแอฟ SCB Easy อนุมัติและเบิกจ่าย