15 มี.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562

 

รับเลยไม่ต้องลุ้น ตั๋วเครื่องบิน Thai Smile มูลค่าสูงสุด 7,000 บาท*

เพียงสมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ผ่านแอป SCB EASY หรือ www.scb.co.th โดยได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงิน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

 

เงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ผ่าน แอป SCB EASY หรือ www.scb.co.th โดยได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงิน ตามจำนวนที่กำหนด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
 2. หลักประกันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโด และที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการ)
 3. เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยได้ที่เจ้าหน้าสาขาและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 5. ลูกค้าที่เบิกใช้วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท จะได้รับรหัสสำหรับจองบัตรโดยสารเที่ยวบินไป-กลับ ของสายการบิน Thai Smile Airways จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 3,500 บาท และลูกค้าที่เบิกใช้วงเงิน ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป จะได้รับรหัสสำหรับจองบัตรโดยสารฯ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท
 6. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รหัสสำหรับจองบัตรโดยสารทางเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับจองบัตรโดยสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 7. รหัสสำหรับจองบัตรโดยสารนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจัดส่งรหัสสำหรับจองบัตรโดยสารถึงลูกค้าแล้ว
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไขหรือข้อกำหนดระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร

 1. ลูกค้าสามารถจองเที่ยวบินไป-กลับ ภายในประเทศ ของสายการบิน Thai Smile Airways ได้ที่ Smile Contact Center โทร. 02-118-8888 โดยแจ้งใช้สิทธิ์ “SCB My Home My Cash” พร้อมกับแจ้งรหัสสำหรับจองบัตรโดยสารที่ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์กับเจ้าหน้าที่
 2. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการจองจาก Thai Smile Airways เมื่อจองเที่ยวบินสำเร็จแล้ว
 3. ระยะเวลาการเดินทาง: วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 24 ธ.ค. 62 (โดยต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง)
 4. ลูกค้าจะได้รับน้ำหนักเพื่อโหลดสัมภาระ 30 กก.
 5. ลูกค้าสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็นชั้นประหยัดพิเศษ (Smile Plus) ผ่าน Smile Contact Center ภายใน 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียมสุทธิ 1,200 บาท/ เที่ยวบิน
 6. ลูกค้าสามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของ Royal Orchid Plus
 7. ลูกค้าสามารถติดต่อ Smile Contact Center เพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และวันเดินทาง  ภายใน 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 8. กรณีลูกค้ายกเลิกบัตรโดยสารไปแล้ว ไม่สามารถนำรหัสสำหรับจองบัตรโดยสารมาใช้จองเที่ยวบินใหม่ได้
 9. ลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ผ่าน www.thaismileair.com
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Smile Contact Center โทร. 02-118-8888