1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 

รับโปรแรงสุดว้าว 3 ต่อ!

เพียงสมัครบัตรเดบิต LET’S SCB

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภทของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) สำหรับผู้ถือบัตรรายใหม่หรือผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดรายเดิมที่ยกเลิกบัตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่อนุมัติบัตรใหม่และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

M online : รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อช้อปที่ M online (www.monline.com)

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) สำหรับผู้ถือบัตรรายใหม่หรือผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดรายเดิมที่ยกเลิกบัตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่อนุมัติบัตรใหม่และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว และใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ที่ M Online (www.monline.com) ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/รายการ
 2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 3. จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาทต่อผู้ถือบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร 2,500 รายแรกต่อเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
 5. ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรฯ จนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชี และยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณนั้น จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ / หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ / หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าว
 8. ธนาคารและห้างฯในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

SHELL: รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) สำหรับผู้ถือบัตรรายใหม่หรือผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดรายเดิมที่ยกเลิกบัตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่อนุมัติบัตรใหม่และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ครบ 700 บาท/เซลล์สลิป ยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,400 บาท/บัตร/เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเครดิตเงินคืนสูงสุด 21 บาท/บัตร/เซลล์สลิป หรือ สูงสุด 42 บาท/บัตร/เดือน
 2. ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิพิเศษเครดิตเงินคืน 3% เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรใหม่และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
 3. ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิพิเศษที่ผู้ถือบัตรได้รับ
 4. ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ทั้งนี้ รายการใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณนั้น จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี ไม่นับรวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

Viu : รับสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรี 90 วัน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) สำหรับผู้ถือบัตรรายใหม่หรือผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดรายเดิมที่ยกเลิกบัตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่อนุมัติบัตรใหม่และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 รับสิทธิ์ดู Viu Premium 90 วัน มูลค่า 315 บาท ฟรี
 2. สิทธิพิเศษนี้ผู้ถือบัตรสามารถกดรับสิทธิ์ การดู Viu Premium ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรใหม่และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด (รวม 20,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 120,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทางแอป SCB EASY ในเมนู Easy Bonus ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้เปิดใช้บัตรเรียบร้อยแล้ว
 5. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Viu Application หรือ Viu Website ก่อนใช้สิทธิพิเศษนี้
 6. กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก Viu Premium อยู่แล้ว หากต้องการสิทธิพิเศษนี้ ผู้ถือบัตรต้องทำการยกเลิกและสมัครสมาชิก Viu Premium ใหม่ แบบรายเดือนและ ลงทะเบียนด้วยโค้ดที่ได้รับจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อรับสิทธิพิเศษ
 7. ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus
  7.1 สำหรับระบบปฎิบัติการ IOS : นำรหัสที่ได้รับกรอกในช่องรหัส Redeem บน Website
  7.2 สำหรับระบบปฎิบัติการ Android : นำรหัสที่ได้รับกรอกในช่องรหัส Redeem บน Website หรือ นำรหัสกรอกบนแอป Viu (เมนู Viu พรีเมี่ยม)
  7.3 สามารถศึกษาวิธีการ Redeem Code ได้ที่ https://info.scb.co.th/Retail_Segment/DebitCard/Howto_ViuPremium_DebitSCB_2021.pdf
 8. ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus เพื่อนำรหัสที่ได้รับ ไปกรอกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายใน 180 นาที หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด รหัสส่วนลดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ ในกรณีรหัสส่วนลดถูกใช้งานแล้วจะไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก
 9. ผู้ถือบัตรที่สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนด้วยสิทธิพิเศษนี้ เมื่อครบอายุสมาชิก Viu Premium 90 วัน ผู้ถือบัตรจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิก Viu Premium โดยอัตโนมัติ
 10. กรณีความเป็นสมาชิก Viu ถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้
 11. เงื่อนไขการยกเลิกเป็นไปตามที่ https://www.viu.com/ott/th/th/copyright-statement/terms-and-conditions กำหนด
 12. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Viu ได้
 13. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 14. ธนาคารและ Viu ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับรหัสส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • การไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิภายใต้เมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งานรหัสส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Facebook :: Viu Thailand หรือ E-mail :: enquiry.th@Viu.com
 16. ธนาคาร และ Viu ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิ์ประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Viu เป็นที่สุด
 17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777