3 เมษายน 2562 – 25 ธันวาคม 2562

 

ช้อปออนไลน์ รับส่วนลด 12% ที่ LAZADA

เมื่อช้อปด้วยบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด SCB ในวันพุธ

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือเดบิตบัตรมาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท เมื่อชำระค่าสินค้าหรือ บริการ ที่ LAZADA ร้านค้าออนไลน์ผ่าน LAZADA Application ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป โดยใช้โค้ดส่วนลด SCBDB200 ในวันพุธ เพื่อรับส่วนลด 12% สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อท่าน (จำกัด 150 สิทธิ ต่อสัปดาห์)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 – 25 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก และลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) LAZADA Application ก่อนใช้โค้ดส่วนลดนี้ โดยจะต้องระบุ โค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนชำระเงินทุกครั้ง
 • สงวนสิทธิการใช้โค้ดส่วนลด 5 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของ LAZADA ได้
 • สิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Website : https://www.lazada.co.th
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ คอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • LAZADA ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ LAZADA กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าได้ที่ www.lazada.co.th
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ www.lazada.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-018-0000
 • ธนาคารและ LAZADA ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ LAZADA เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777