1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

 

จองโรงแรม/ตั๋วเครื่องบิน ผ่าน Traveloka รับส่วนลดสูงสุด 950 บาท

เมื่อใช้บัตรเดบิต SCB ชำระค่าโรงแรม/ตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ www.traveloka.com/scb และ แอปพลิเคชัน Traveloka บน Android และ iOS (เวอร์ชั่น 2.15.0 ขึ้นไป) เท่านั้น 1 บัตร/1 สิทธิ์/เดือน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562

 

Code
Hotel SCBSTAR
Flight SCBCLOUD

 

เงื่อนไขการจองโรงแรม*

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าโรงแรม และ/หรือที่พักด้วยบัตรเดบิต ผ่านเว็บไซต์ www.traveloka.com/scb และ แอปพลิเคชัน Traveloka บน Android และ iOS (เวอร์ชั่น 2.15.0 ขึ้นไป) เท่านั้น โดยมียอดชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ผู้ทำการจอง รับส่วนลด 15% สูงสุด 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้สำหรับการจองโรงแรมทุกแห่งโดยไม่จำกัดรูปแบบห้องพักและวันเข้าพัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุรหัสส่วนลด SCBSTAR ที่หน้าชำระเงินของ Traveloka เท่านั้น
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัดสำหรับ 500 ท่านแรกต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/เดือน/บัตร
 • ในกรณีการยกเลิกการจอง เป็นไปตามเงื่อนไขของ Traveloka
 • สำหรับการชำระค่าโรงแรม และ/หรือที่พัก เป็นสกุลเงินบาท เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ เว้นแต่จะมีการระบุว่าสามารถใช้สิทธิร่วมกันได้
 • สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
 • การใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาด ทุจริต หรือ กระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบทดแทนส่วนลดหรือรหัสส่วนลดที่ถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกใช้งานโดยไม่ถูกต้องไม่ว่าจะในกรณีทุจริตหรือปัญหาทางเทคนิค
 • ธนาคารและ Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การให้บริการ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Traveloka โดยตรงที่ https://www.traveloka.com/th-th/contactus หรือ โทร 0 2118 5400
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777

 

 

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน**

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรเดบิต ผ่านเว็บไซต์ www.traveloka.com/scb และ แอปพลิเคชัน Traveloka บน Android และ iOS (เวอร์ชั่น 2.15.0 ขึ้นไป) เท่านั้น โดยมียอดชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ผู้ทำการจอง รับส่วนลด 10% สูงสุด 450 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินของทุกสายการบิน และไม่จำกัดวันที่เดินทาง
 • ต้องเป็นการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางหรือปลายทาง
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุรหัสส่วนลด SCBCLOUD ที่หน้าชำระเงินของ Traveloka เท่านั้น
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัดสำหรับ 500 ท่านแรกต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/เดือน/บัตร
 • ในกรณีการยกเลิกการจอง เป็นไปตามเงื่อนไขของ Traveloka
 • สำหรับการชำระค่าตั๋วเครื่องบินเป็นสกุลเงินบาท เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ เว้นแต่จะมีการระบุว่าสามารถใช้สิทธิร่วมกันได้
 • สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
 • การใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาด ทุจริต หรือ กระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบทดแทนส่วนลดหรือรหัสส่วนลดที่ถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกใช้งานโดยไม่ถูกต้องไม่ว่าจะในกรณีทุจริตหรือปัญหาทางเทคนิค
 • ธนาคารและ Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การให้บริการ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Traveloka โดยตรงที่ https://www.traveloka.com/th-th/contactus หรือ โทร 0 2118 5400
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า