วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

ชอปออนไลน์ รับส่วนลด 10%

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท เมื่อรูดซื้อสินค้าที่ Lazada ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือเมื่อรูดซื้อสินค้าที่ Shopee ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10% ต่อบัตรต่อเดือน (1,000 สิทธิ์ต่อเดือน) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Lazada ร้านค้าออนไลน์

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท เมื่อรูดซื้อสินค้าหรือ บริการ ที่ Lazada ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป รับส่วนลด 10% สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อบัตรต่อเดือน จำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน โดยใช้โค้ด SCBDB10
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของ Lazada
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ลูกค้าต้องระบุ โค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ www.lazada.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2018 0000
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของะนาคารและ lazada เป็นที่สุด

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Shopee ร้านค้าออนไลน์

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ทุกประเภท (“บัตรเดบิต”) เมื่อรูดซื้อสินค้าหรือ บริการ ที่ Shopee ร้านค้าตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับส่วนลด 10% สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อบัตร จำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน โดยใช้โค้ด SCBSPA
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ
 • ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิกและทำการ Login ผ่าน Shopee Application หรือ Shopee Website : https://shopee.co.th/ ก่อนการใช้ส่วนลดนี้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Shopeeได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋วหรือบัตรกำนัล และ นมผงเด็ก ได้
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ลูกค้าต้องระบุ โค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Shopee และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ Corporate และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ https://shopee.co.th กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.shopee.co.th/hc/th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0 2017 8399 ในวันและเวลาทำการ
 • ธนาคาร และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Shopee (Thailand) เป็นที่สุด