1 มิถุนายน 2561 – 31 มกราคม 2562

 

เดินทางสะดวกสบาย รับส่วนลด 50 บาท

เมื่อใช้บัตรเดบิต SCB ชำระค่าบริการ GrabPay สำหรับใช้บริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike (Delivery) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 มกราคม 2562

 

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ GrabPay

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลด 50 บาท/ครั้ง เมื่อชำระเงินผ่าน GrabPay สำหรับการใช้บริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike (Delivery) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 มกราคม 2562
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า) และ GrabFood
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุรหัสส่วนลด “SCBDEBIT” ให้ถูกต้องก่อนชำระเงินทุกครั้ง โดยจำกัด 2 ครั้ง/ท่าน/เดือน
 • ส่วนลด 50 บาท/ครั้ง ที่ใช้ไม่หมดในการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 • จำกัดสิทธิ 3,000 สิทธิ์/เดือน
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • สิทธิรับส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และ
 • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มบัตรได้ที่ http://grb.to/grabpayhowto
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Grab โดยตรงโทร. 0 2021 2500
 • ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777