1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

 

อิ่มอร่อย ที่ร้านเบทาโกรเดลี่

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อรูดซื้อสินค้า ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท เมื่อทำการรูดซื้อสินค้าและบริการ ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่ร้านเบทาโกรเดลี่ รับเงินคืน 30 บาทต่อบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับบัตรเดบิตของลูกค้าที่ใช้รูดซื้อสินค้าและบริการภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเดบิตอยู่จนถึงขณะที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับบัตรเดบิตของลูกค้าที่ใช้รูดซื้อสินค้าหรือบริการ
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำการปิดบัตรที่ใช้รูดซื้อสินค้าและบริการก่อนที่จะทำการคืนเงิน ทางธนาคารจะถือว่าลูกค้าได้ทำการสละสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777