วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

 

รับความคุ้มครองสูง… ในราคาเบาๆ

เปลี่ยนมาใช้บัตรเดบิตพลัสวันนี้ รับความคุ้มครองสูงในราคาเบาๆ ลดค่าธรรมเนียมทันที 200 บาท!!!

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่นำบัตรเดบิตใบเดิมมาเปลี่ยนเป็น เดบิตพลัส เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาเปลี่ยนและเปิดใช้บัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส, บัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้าพลัส, บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส, บัตรเดบิต SCB Minions Plus และบัตรเดบิต SCB Minions Super Plus ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • ตารางความคุ้มครอง

  ความคุ้มครอง บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส บัตรเดบิต เอส สมาร์ท เอ็กซ์ตร้า พลัส บัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส บัตรเดบิต SCB Minions Super Plus บัตรเดบิต SCB Minions Plus
  จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  (จากอุบัติเหตุทั่วโลกและไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  สูงสุด 10,000 บาท
  ต่ออุบัติเหตุ
  สูงสุด 5,000 บาท
  ต่ออุบัติเหตุ
  สูงสุด 20,000 บาท
  ต่ออุบัติเหตุ
  สูงสุด 5,000 บาท
  ต่ออุบัติเหตุ
  รับเงินค่าชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)ในโรงพยาบาล
  (สูงสุด 30 วันต่อครั้งและ 90 วันต่อปี)
  1,000 บาท ต่อวัน
  สาเหตุจากอุบัติเหตุ
  500 บาท ต่อวัน
  สาเหตุจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
  (ใช้สิทธิ์ได้หลังจากสมัครบัตรแล้ว 30 วัน)
  -
  รับเงินผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
  สูงสุด 300,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท สูงสุด 400,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
  ค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ กรณีทุพพลภาพถาวร
  สิ้นเชิง และการสูญเสียอวัยวะ อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน
  120,000
  (10,000 X 12 เดือน)
  -
  3. คุ้มครองความสูญเสียของเงิน จากการถอนเงิน รูดซื้อ
  สินค้าโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเนื่องจาก
  การชิงทรัพย์ และ/หรือปล้นทรัพย์ รวมถึงขยายวิ่งราวทรัพย์
  ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
  - 20,000 บาท
  ความรับผิดส่วนแรก (ต่อครั้ง และ ทุกครั้ง) - 1,000 บาท
  4. คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่ได้ถอนออกจากเครื่อง
  รับจ่ายอัตโนมัติจากการถูกชิงทรัพย์และ/หรือ ปล้นทรัพย์
  รวมถึงขยายวิ่งราวทรัพย์ภายในระยะเวลา 30 นาที นับจาก
  เวลาที่ระบุในใบบันทึกรายการถอนเงินจากเครื่องรับจ่าย
  เงินอัตโนมัติ
  - 10,000 บาท
  ความรับผิดส่วนแรก (ต่อครั้ง และทุกครั้ง) - 500 บาท

 • รับส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เมื่อสมัครบัตรเดบิตพลัสปีแรก ปีถัดไปเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติ
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทขอให้คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตแบบมีแผนคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
  รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
  ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • ความคุ้มครองไซเบอร์ เฉพาะลูกค้าที่มาเปลี่ยนบัตร และเปิดใช้บัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส, บัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้าพลัส, บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส, บัตรเดบิต SCB Minions Plus และบัตรเดบิต SCB Minions Super Plus ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
 • บัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองไซเบอร์ ให้ความคุ้มครองโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่สาขา หรือตรวจสอบจากสื่อต่างๆ ของธนาคาร
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2777 7777