1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563

 

REDD

รับส่วนลด 15%  เมื่อจองห้องเก็บของผ่าน www.redd.global

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าห้องเก็บของ (Storage) กับ REDD Premium Self Storage (ชื่อจดทะเบียน บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
 •  รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าห้องเก็บของ (Storage) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 •  ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อชำระผ่านเว็บไซต์ www.redd.global โดยระบุโปรโมชั่นโค้ด SCB15 รวมถึงการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงินของ REDD Premium Storage จะได้
 • รับส่วนลดนี้เช่นกัน
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เมื่อทำการชำระค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน
 • ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 092 369 6514 หรือ อีเมล์ info@redd.global
 • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริม
 • การขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาให้ติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777