15 ก.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร