15 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565

 

Joyful Journey แอดไลน์ รับโค้ด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต, บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB /SCB M เพียงแอดไลน์ @MonlineTH รับโค้ดส่วนลดเพิ่ม 200 บาท ใช้ช้อปที่ www.Monline.com และ MOnline Application เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 3,500 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเติมเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้นบัตรกดเงินสด SCB Speedy และบัตรกดเงินสด SCB M Speedy เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.MOnline.com และ MOnline Application ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท* จำกัด 3,500 สิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรสามารถรับโค้ดได้เฉพาะใน LINE MOnline
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนกับทาง MOnline Application เพื่อรับสิทธิ์ก่อนการทำรายการ
 • ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น การซื้อสินค้าภายในห้างฯ, M Chat &Shop, Call To Order, Personal Live Shopper, สินค้าผ่อนชำระ, สินค้าแลกซื้อ, สุรา, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็กสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัล, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท โปรดตรวจสอบที่ www.MOnline.com
 • จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ดลดเพิ่ม ต่อการสั่งซื้อ ต่อหนึ่งบัญชี E-Mail ต่อใบเสร็จ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดซื้อสำหรับการใช้โค้ดลดเพิ่มนี้ต้องเป็นยอดสุทธิหลังหักส่วนลดอื่นๆ ที่ร่วมรายการแล้วเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้โค้ดลดเพิ่ม จากโปรโมชันนี้ หรือโค้ดส่วนลดในรายการอื่นๆ ทุกรายการของ SCB โดยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
 • จำกัดสิทธิ์รวม 3,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นอกจากนี้ผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดโดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ MOnline Call Center โทร. 02-239-1234 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขเพิ่มเติม : บริการส่งฟรี

 • Standard Delivery จัดส่งแบบธรรมดาทั่วประเทศ (นํ้าหนักสินค้ารวมไม่เกิน 20 กก.)
 • พื้นที่การจัดส่ง : ทั่วประเทศ
 • ระยะเวลาการจัดส่ง : กทม. หรือปริมณฑล 1 - 3 วัน และต่างจังหวัด 2 - 4 วัน
 • ค่าขนส่ง : ฟรี ไม่มีขั้นต่ำ เมื่อมียอดซื้อตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป (ปกติ 100 บาท หรือฟรีเมื่อกรอกโค้ดส่วนลดค่าจัดส่ง)
 • ผู้ให้บริการ : ไปรษณีย์ไทย, SCG Express และ DHL Logistics

  *หมายเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าบางพื้นที่ของประเทศอาจจะยังไม่ได้เปิดบริการ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวได้ด้านล่าง
  พื้นที่ของประเทศอาจจะยังไม่ได้เปิดบริการ
  20120 อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 84310 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  20240 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 84320 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  20240 อ.พัสนิคม จ.ชลบุรี 84330 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  23170 กิ่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 52130 อ.เกาะคา จ.ลำปาง
  81150 อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 50160 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  81120 อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 50160 อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
  81120 อ.ลำทับ จ.กระบี่ 50220 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  81120 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 50260 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
  82160 อ.เกาะยาว จ.พังงา 57110 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  84280 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 57110 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  84320 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 57110 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เงื่อนไขเพิ่มเติม : บริการส่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง

 • Express Delivery จัดส่งแบบด่วนพิเศษ (นํ้าหนักสินค้ารวมไม่เกิน 20 กก.)
 • พื้นที่การจัดส่ง : เฉพาะในเขต กทม. หรือปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 15 กม. จากสาขาที่เปิดให้บริการ
 • ระยะเวลาการจัดส่ง : เลือกจัดส่งทันที หรือระบุวันเวลาที่ต้องการรับสินค้า (กําหนดล่วงหน้าได้ถึง 5 วันถัดไป)
 • ค่าขนส่ง : 85 บาท (ค่าขนส่งปกติ 100 บาท) หรือฟรีเมื่อกรอกโค้ดส่วนลดค่าจัดส่ง
 • ผู้ให้บริการ : M Online Express by Lalamove

  * หมายเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งสินค้า บางพื้นที่ในเขต กทม.ที่ยังไม่ได้เปิดบริการจัดส่งด่วนแบบพิเศษ ได้แก่ เขตจอมทอง บางขุนเทียน บางบอน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา

เงื่อนไขเพิ่มเติม : บริการห่อของขวัญฟรี

 • ป้ายราคาสินค้าจะถูกนำออก และ สินค้าจะถูกห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญตามเทศกาล
 • สินค้าบางประเภททางแบรนด์หรือผู้ผลิตสินค้า จะเป็นผู้ดำเนินการห่อของขวัญโดยตรง
 • ของขวัญที่ห่อแล้วจะใส่ในกล่องพัสดุเพื่อจัดส่งต่อไป
 • สินค้าบางประเภทไม่สามารถดำเนินการห่อของขวัญได้ เช่น สินค้าอาหารสด หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่เกิน (กว้าง+ยาว+สูง เกิน 150 ซม. หรือน้ำหนักเกิน 5 กก.)
 • หากคุณต้องการให้เราดำเนินการพิเศษใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม