01 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น)