1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

SCB JCB ช้อปซูเปอร์ คุ้มสุดใจ

ช้อปซูเปอร์ คุ้มสุดใจ กับ SCB JCB PLATINUM รับส่วนลดพิเศษสุดฟิน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการด้วยบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) เพื่อรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 อาทิ  
 • Tsuruha รับส่วนลด 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • สินค้าบางชิ้นไม่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบกับพนักงานขายก่อนการชำระเงิน
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • Villa Market รับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ
  • ส่วนลด 100 บาท/เซลล์สลิป/หมายเลขบัตรเครดิต/ครั้ง
  • ไม่สามารถรวมใบเสร็จและใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สุรา, ยาสูบ, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินสด และสินค้าผ่อนชำระ
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 2,200 สิทธิ์/เดือน/ทุกสาขา หรือ 26,400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกสาขา ขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง
 • ธนาคาร, JCB และร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร JCB และร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือการให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/privileges/
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777