1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563

 

พกบัตรเดียว ใช้ทุกวันก็โอนิ กับ SCB JCB

บัตรเครดิต SCB JCB Platinum สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ช้อปออนไลน์ ใช้จ่ายผ่าน E-wallet ได้ทุกวัน รับเครดิตเงินคืน 5%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภท SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่หมวดร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต ได้แก่ หมวด Food Delivery อาทิ foodpanda, GrabFood, LINE MAN, หมวดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) อาทิ Airpay, Dolfifif in Wallet, Rabbit LINE Pay, Truemoney Wallet และ หมวด Online Shopping อาทิ Big C Online, Central Online, Home Pro Online, JD Central, Lazada, Makro Click, Shopee, Tops Online ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
  •  ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืน 5% จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 300 บาท/บัตร/เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 900 บาทต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  •  ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • ยกเว้นการซื้อสินค้าแบบผ่อนรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung, การเติมเงินกระเป๋าทรูมันนี่วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  •  ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิก
  •  รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  •  ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777