29 พ.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563

แบ่งจ่ายสบาย พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 23%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุ้ม 1 ผู้ถือบัตรต้องทำการแลกคะแนน ณ ร้านค้าในวันที่ทำรายการเท่านั้น (มีให้บริการแลกคะแนนเป็นบางสาขากรุณาตรวจสอบร้านค้าก่อนทำรายการ)

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตแบบแบ่งจ่าย ณ ร้านที่ร่วมรายการ สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards  1 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10 % หรือใช้คะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของยอดซื้อสินค้า และไม่เกิน 200,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (เครดิตเงินคืนไม่เกิน 20,000 บาท ต่อ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิตนิติบุคคล, SCB M  และ SCB Speedy Cash ไม่สามารถร่วมรายการได้
  •  คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้

คุ้ม 2,3 

  • โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท โดยแบ่งชำระ iPhone SE รุ่นที่ร่วมรายการดอกเบี้ย 0% นานตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป โดยยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่ร้าน AIS Shop, Dtac Shop, True Shop รับเครดิตเงินคืน 3% โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด           10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต(Statement)
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อ โดยส่ง SMS พิมพ์ SE วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
  • ทั้งนี้จะไม่รวมรายการจาก สินค้าที่ถูกลูกค้ายกเลิกการซื้อ และรายการแบ่งชำระผ่านทาง Online โปรดสอบถามรายละเอียดกับร้านค้าก่อนทำรายการแบ่งชำระ
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777