15 ธันวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

 

แลกพ้อยท์สุดคุ้ม ชื่นใจทุกเมนู เริ่มต้น 15 คะแนน 

บัตรเครดิต SCB แลกคะแนนสุดคุ้มผ่านฟีเจอร์ e-Coupon บนแอพ SCB Easy 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 •  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) สามารถแลกคะแนนสะสม SCB Rewards ตั้งแต่ 15 ถึง 999 คะแนน เพื่อรับ e-Coupon ผ่านแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • Momizu House e-Coupon ใช้คะแนน 15 คะแนน รับ e-Coupon ส่วนลดค่าเครื่องดื่ม มูลค่า 15 บาท
 • True Coffee e-Coupon ใช้คะแนน 666 คะแนน รับ True Coffee e-Coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท
 • The Alley e-Coupon ใช้คะแนน 999 คะแนน รับ e-Coupon เครื่องดื่ม Brown Sugar Deerioca & Fresh Milk หรือ ใช้แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท
 • Starbucks e-Coupon ใช้คะแนน 999 บาท รับ Starbucks e-Coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท
 • โปรดนำ e-Coupon ที่ได้รับจากการแลกคะแนนสะสม SCB Rewards ไปแสดงที่ร้านค้าเพื่อรับสินค้า/ใช้บริการ ภายใน 45 นาทีหลังการแลก e-Coupon สำเร็จ
 • สำหรับ Momizu House สามารถใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ต่อ วันเท่านั้น
 • สำหรับ The Alley และ True Coffee สามารถใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
 • สำหรับ Starbucks สามารถใช้ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 บาท (15 ใบ) ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
 • บริการสั่งซื้อออนไลน์ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การรับสินค้า/ ใช้บริการ e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอหรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษสำหรับ Momizu House, The Alley และ True Coffee ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิพิเศษสำหรับ Starbucks ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ หรือโอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น หรือเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน Starbucks e-Coupon ได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้ e-Coupon หรือจากการใช้สินค้า/ ใช้บริการ
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือระยะเวลาได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777