รับสิทธิ์ บิน 1 ฟรี 1

สิงคโปร์หรือฮ่องกง ( 1  ก.ค.  62  -  31 ส.ค. 62 )