รายละเอียดบริการ

บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศผ่านระบบ MoneyGram โดยผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แต่สามารถรับเป็นเงินสด ได้ทันที ณ Agent ของ MoneyGram กว่า 84,000 แห่ง ใน 170 ประเทศทั่วโลก
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเทศที่ต้องการโอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • ติดต่อสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมยื่นเอกสารที่ใช้แสดงตน คือ บัตรประชาชน
  • กรอกแบบฟอร์ม “การส่งเงิน”
  • รับใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิง จำนวน 8 หลัก (โดยลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  • ติดต่อผู้รับเงินปลายทาง พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิงให้กับผู้รับเงิน โดยผู้รับเงินสามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ ณ จุดบริการที่มีสัญลักษณ์มันนี่แกรม (MoneyGram)
  • ผู้โอนเงินแต่ละรายจะโอนได้ไม่เกินครั้งละ USD 10,000 หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการ

วงเงินโอน ค่าบริการ
<=10,000 50 บาท
10,001-20,000 60 บาท
20,001-30,000 70 บาท
30,001-40,000 80 บาท
40,001-50,000 90 บาท
50,001-65,000 100 บาท
65,001-80,000 110 บาท
80,001-100,000 120 บาท

ขั้นตอนการรับเงิน

  • กรอกแบบฟอร์มรับเงิน
  • ชาวไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • ชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้
  • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงิน (8 หลัก)
  • จำนวนเงินที่จะได้รับ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ