รายละเอียดบริการ

บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศผ่านระบบ MoneyGram โดยผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แต่สามารถรับเป็นเงินสด ได้ทันที ณ Agent ของ MoneyGram กว่า 84,000 แห่ง ใน 170 ประเทศทั่วโลก
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเทศที่ต้องการโอน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ติดต่อสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมยื่นเอกสารที่ใช้แสดงตน คือ บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์ม “การส่งเงิน”
 • รับใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิง จำนวน 8 หลัก (โดยลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
 • ติดต่อผู้รับเงินปลายทาง พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิงให้กับผู้รับเงิน โดยผู้รับเงินสามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ ณ จุดบริการที่มีสัญลักษณ์มันนี่แกรม (MoneyGram)
 • ผู้โอนเงินแต่ละรายจะโอนได้ไม่เกินครั้งละ USD 10,000 หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการ

 • ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน และประเทศที่ต้องการโอน

ขั้นตอนการรับเงิน

 • กรอกแบบฟอร์มรับเงิน
 • ชาวไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
 • ชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้
 • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงิน (8 หลัก)
 • จำนวนเงินที่จะได้รับ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ