รายละเอียดบริการ

รับซื้อธนบัตรสกุลต่างประเทศเพื่อแลกเป็นเงินบาท โดยให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสาขา สามารถขอรับเป็นเงินสดหรือฝากเข้าบัญชีเงินฝากก็ได้
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ให้บริการฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข

ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนช่อง Bank Buying Rates

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ