รายละเอียดบริการ

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ตามจำนวนเงิน และวันที่ที่ลูกค้ากำหนด เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
โอนง่าย

โอนง่าย

บัญชีโอนออกต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัด บัญชีรับโอนเป็นบัญชีประเภทใดก็ได้
สะดวกสบาย

สะดวกสบาย

ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกัน สมัครใช้บริการได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีโอนเงินหรือสาขาของบัญชีรับโอนเงิน
อัตราค่าบริการ

  • โอนเงินสาขาเดียวกัน รายการละ 20 บาท
  • โอนเงินต่างสาขา เขตเดียวกัน รายการละ 20 บาท
  • โอนเงินข้ามเขต รายการละ 20 บาท บวกค่าธรรมเนียมโอนหมื่นละ 10 บาท

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ