รายละเอียดบริการ

บริการตั๋วเงินเปล่าต่างประเทศ ประกอบด้วย
รับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ (Travelers  Cheque)

รับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ (Travelers Cheque)

รับซื้อ-ขายตราสารต่างประเทศ

รับซื้อ-ขายตราสารต่างประเทศ

เช็คส่วนตัว (Personal Cheque)

เช็คส่วนตัว (Personal Cheque)

เช็คธนาคาร (Bank Cheque)

เช็คธนาคาร (Bank Cheque)

EURO-Cheque

EURO-Cheque

GOVERNMENT Cheque (เช็คที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ)

GOVERNMENT Cheque (เช็คที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ)

ค่าธรรมเนียม

รับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 150 บาท/ฉบับ และค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
รับซื้อตราสารต่างประเทศ (Cash Letter) BR ค่าธรรมเนียม 400 บาท/ฉบับ และค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
รับฝากตราสารต่างประเทศเพื่อเรียกเก็บ (Collection Letter) BC ค่าธรรมเนียม USD 15 /ฉบับ และค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
รับซื้อตราสารต่างประเทศที่สั่งจ่ายในประเทศ ค่าธรรมเนียม 200 บาท/ฉบับ และค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
ขายตราสารต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 400 บาท/ฉบับ และค่าอากรแสตมป์ 3 บาท

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ