กองทุน Thai ESG คืออะไร?

กองทุนรวมส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ทีมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ จากผู้ออกตราสารที่มีความโดดเด่นในด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)


เงื่อนไขการลงทุน 

 • สามารถนำยอดซื้อลงทุน ไปหักลดหย่อนรายได้พึงประเมินที่นำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คนละไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาต่างหาก โดยไม่ต้องนับรวมกับวงเงิน 500,000 บาท จากกองทุน SSF, RMF, PVD กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หรือกบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และ ประกันชีวิตแบบนำนาญ
 • ถือครองครบ 8ปี แบบวันชนวัน
 • ลงทุนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของปีภาษี 2566 นี้ได้เลย
 •  

  กองทุน Thai ESG ตอบโจทย์นักลงทุนใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีให้เลือก 3 สไตล์

   

   

  TMixed

  TActive

  TPassive

  SCBTM(ThaiESG) SCBTM(ThaiESGA) SCBTA(ThaiESG) SCBTA(ThaiESGA) SCBTP(ThaiESG) SCBTP(ThaiESGA)
  ชนิดกองทุน ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสมมูลค่า
  กลยุทธ์การลงทุน ลงทุนในกองทุนผสมหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทยที่ยั่งยืน แบบยืดหยุ่น ลดความผันผวน ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Active ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Passive
  นโยบายการลงทุน ลงทุนแบบผสมยืดหยุ่น 0-100 %ทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุนของบริษัทที่มี ESG โดดเด่น เน้นลงทุนในตราสารทุนไทยของบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ไม่ต่ำกว่า 80% เน้นลงทุนในตราสารทุนไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG TRI* ไม่ต่ำกว่า 80% และมุ่งให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง


  *ดัชนีหุ้นไทย SETESG Index ในระยะยาว (ตั้งแต่ปี 2019) เป็นดัชนีหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ทีที่สุด เหนือ SET Index และ SET 100

   

   

  TMixed ลงทุนในกองทุนผสมหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทย

   

  SCBTM(ThaiESG)

  SCB Thai Sustainable Mixed Fund
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)


  ลงทุนในกองทุนผสมหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทยที่ยั่งยืน แบบยืดหยุ่น ลดความผันผวน


  ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

  นโยบายการลงทุน*:
  ลงทุนแบบผสมยืดหยุ่น 0-100 %ทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุนของบริษัทที่มี ESG โดดเด่น

   


  ลงทุน SCBTM(ThaiESG) คลิก

  รายละเอียด SCBTM(ThaiESG) เพิ่มเติม

  SCBTM(ThaiESGA)

  SCB Thai Sustainable Mixed Fund
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)  ลงทุนในกองทุนผสมหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทยที่ยั่งยืน แบบยืดหยุ่น ลดความผันผวน


  ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

  นโยบายการลงทุน*:
  ลงทุนแบบผสมยืดหยุ่น 0-100 %ทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุนของบริษัทที่มี ESG โดดเด่น

   


  ลงทุน SCBTM(ThaiESGA) คลิก

  รายละเอียด SCBTM(ThaiESG) เพิ่มเติม

   

  ขั้นตอนซื้อกองทุนผ่านแอป SCB EASY

  1. เข้าเมนู Investments/การลงทุน
  2. เลือกเมนู "กองทุนรวม"
  3. กดปุ่ม "ซื้อ"
  4. กดเมนู "เลือกลงทุน"
  5. เลือก tab "SSF"
  6. พิมพ์ชื่อกองทุน SCBTM(ThaiESG) หรือ SCBTM(ThaiESGA)

   

  TActive ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Active

   

  SCBTA(ThaiESG)

  SCB Thai Sustainable Equity Active Fund
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)


  ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Active


  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในตราสารทุนไทยของบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ไม่ต่ำกว่า 80%

   


  ลงทุน SCBTA(ThaiESG) คลิก

  รายละเอียด SCBTA(ThaiESG) เพิ่มเติม

  SCBTA(ThaiESGA)

  SCB Thai Sustainable Equity Active Fund
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Active


  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในตราสารทุนไทยของบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ไม่ต่ำกว่า 80%

   


  ลงทุน SCBTA(ThaiESGA) คลิก

  รายละเอียด SCBTA(ThaiESGA) เพิ่มเติม

   

  ขั้นตอนซื้อกองทุนผ่านแอป SCB EASY

  1. เข้าเมนู Investments/การลงทุน
  2. เลือกเมนู "กองทุนรวม"
  3. กดปุ่ม "ซื้อ"
  4. กดเมนู "เลือกลงทุน"
  5. เลือก tab "SSF"
  6. พิมพ์ชื่อกองทุน SCBTA(ThaiESG) หรือ SCBTA(ThaiESGA)

   

  TPassive ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Passive

   

  SCBTP(ThaiESG)

  SCB Thai Sustainable Equity Passive Fund
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)


  ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Passive


  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในตราสารทุนไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG TRI ไม่ต่ำกว่า 80% และมุ่งให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

   


  ลงทุน SCBTP(ThaiESG) คลิก

  รายละเอียด SCBTP(ThaiESG) เพิ่มเติม

  SCBTP(ThaiESGA)

  SCB Thai Sustainable Equity Passive Fund
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยแบบ Passive


  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  นโยบายการลงทุน*:
  เน้นลงทุนในตราสารทุนไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG TRI ไม่ต่ำกว่า 80% และมุ่งให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

   


  ลงทุน SCBTP(ThaiESGA) คลิก

  รายละเอียด SCBTP(ThaiESGA) เพิ่มเติม

   

  ขั้นตอนซื้อกองทุนผ่านแอป SCB EASY

  1. เข้าเมนู Investments/การลงทุน
  2. เลือกเมนู "กองทุนรวม"
  3. กดปุ่ม "ซื้อ"
  4. กดเมนู "เลือกลงทุน"
  5. เลือก tab "SSF"
  6. พิมพ์ชื่อกองทุน SCBTP(ThaiESG) หรือ SCBTP(ThaiESGA)

   

   

  เนื้อหา ESG ที่น่าสนใจ  คลิกเพื่อลงทุน RMF/SSF เพิ่มเติม

  วางกลยุทธ์ เลือกลงทุนในแบบคุณ พร้อมสำหรับลงทุนและวางแผนภาษี

  คลิก   

   

   

  ขั้นตอนการซื้อกองทุน Thai ESG บน SCB EASY App

  1. เลือก “การลงทุน”

  2. เลือก “กองทุนรวม”

  3. เลือก “ซื้อ”

  4. เลือก “เลือกกองทุน”

  5. เลือก “SSF”
  (ค้นหากองทุนจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

  6. เลือก กองทุน Thai ESG ที่ต้องการลงทุน
  - ระบุจำนวนเงิน
  - เลือก “ยืนยัน”

  หมายเหตุ:

  *ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM
  **เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและกองทุนรวมที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บลจ.ไทยพาณิชย์กำหนด

   

 • เงื่อนไขการลงทุนและการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด
 • กองทุนรวม Thai ESG มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนผ่าน SCB EASY App
 • สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • เงื่อนไขการรับของกำนัล สูงสุด 200 บาท ผ่าน SCBSFF Fund Back

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

  2. ลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

  3. กองทุนที่ร่วมรายการจำนวน 6 กองทุน

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTA(ThaiESG)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTA(ThaiESGA)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTP(ThaiESG)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTP(ThaiESGA)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) – SCBTM(ThaiESG)

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) – SCBTM(ThaiESGA)

  4. มูลค่าของกำนัลสูงสุดสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อผู้ลงทุน คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงเวลาที่กำหนด 

  5. คำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก

  6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก

  7. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม

  8. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน

  9. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ผู้ลงทุน ไปยังบัญชีกองทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีผู้ลงทุนทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว

  10. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากโครงการส่งเสริมการขาย Thai ESG นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย Thai ESG อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

  11. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

   

  SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ

  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

  SCBAM Client Relations โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com

   

   

  ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ

  ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง