ลงทุน Index Fund ที่ SCB
ลงทุนง่าย ที่เดียวจบครบทุกตลาดหุ้นชั้นนำ

 

 • ครอบคลุมทุก Index fund มีกองทุนหลากหลายให้เลือกลงทุนมากถึง 24 กองทุน*
 • เข้าถึงทุกตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลกกว่า 11 ตลาด 4 ทวีป เช่น S&P500, Dow Jones, NIKKEI, H-Share Index, SET Index
 • กองทุน Index fund ของ SCBAM มีมูลค่าหน่วยลงทุนโดยรวมใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม*
 •  

  ตัวอย่างกองทุน Index Fund

  SCBS&P500

  SCB US EQUITY FUND (Dividend)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 


  ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ
  เหมาะสำหรับ**:
  • ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัทแรกของสหรัฐฯ
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  MorningStar Rating / Type:
  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund US Equity , ณ 30 เม.ย. 2566


  ลงทุน SCBS&P500 คลิก

  รายละเอียด SCBS&P500 เพิ่มเติม

  SCBDJI(A)

  SCB US Equity DJI Fund (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี Dow Jones ของสหรัฐฯ
  เหมาะสำหรับ**:
  • ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้น Dow Jones ของสหรัฐฯ
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้


  ลงทุน SCBDJI(A) คลิก

  รายละเอียด SCBDJI(A) เพิ่มเติม

  SCBNDQ(A)

  SCB US Equity NDQ (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  ลงทุนหุ้นเทคโนโลยี 100 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป


  ลงทุน SCBNDQ(A) คลิก

  รายละเอียด SCBNDQ(A) เพิ่มเติม

   

  SCBRS2000(A)

  SCB US Small Cap Passive (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ 

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  จุดเด่นกองทุน**:
  • โอกาสสร้างผลตอบแทนตามดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ
  • ลงทุนในกองทุนหลัก iShares Russell 2000 ETF ที่มีสภาพคล่องสูง Tracking error ต่ำ


  ลงทุน SCBRS2000(A) คลิก

  รายละเอียด SCBRS2000(A) เพิ่มเติม

   

  SCBSET

  SCB SET INDEX FUND (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นไทย

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  จุดเด่นกองทุน**:
  ลงทุนหุ้นไทยทั้งตลาด สร้างผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี SET
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไปและ ต้องการสร้างผลตอบแทนให้มีความใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)

   


  ลงทุน SCBSET คลิก

  รายละเอียด SCBSET เพิ่มเติม

  SCBSET50

  SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นไทย

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  จุดเด่นกองทุน**:
  ลงทุนหุ้นไทย 50 อันดับแรก สร้างผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี SET50
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไปและ ต้องการสร้างผลตอบแทนให้มีความใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

   


  ลงทุน SCBSET50 คลิก

  รายละเอียด SCBSET50 เพิ่มเติม

   

  SCBAXJ(A)

  SCB Asia ex Japan Equity Index (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนหุ้นในเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ซึ่งลงทุนใน 10 ประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้น ญี่ปุ่น
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป โดยต้องการลงทุนในหุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น


  ลงทุน SCBAXJ(A) คลิก

  รายละเอียด SCBAXJ(A) เพิ่มเติม

  SCBNK225

  SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)


  ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น
  เหมาะสำหรับ**:
  • ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 225 บริษัทแรกของญี่ปุ่น
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  MorningStar Rating / Type:
  Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 30 เม.ย. 2566


  ลงทุน SCBNK225 คลิก

  รายละเอียด SCBNK225 เพิ่มเติม

  SCBCHA

  SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


  ลงทุนในตลาดหุ้นจีน

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI300 ของประเทศจีน ซึ่งทำการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น
  เหมาะสำหรับ**:
  • ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นจีนที่ซื้อขายในแผ่นดินใหญ่ขนาดใหญ่ 300 บริษัทแรก
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  MorningStar Rating / Type:
  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund China Equity , ณ 30 เม.ย. 2566


  ลงทุน SCBCHA คลิก

  รายละเอียด SCBCHA เพิ่มเติม

  SCBCEH

  SCB CHINA EQUITY THB HEDGE (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นจีน

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises (HSCEI) ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นจีนที่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ฮ่องกง (H-Share)
  เหมาะสำหรับ**:
  • ลูกค้าที่ต้องการลงทุนจีนขนาดใหญ่ที่จดทะบียนซื้อขายที่ฮ่องกง
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

   


  ลงทุน SCBCEH คลิก

  รายละเอียด SCBCEH เพิ่มเติม

  SCBCE

  SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นจีน

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  ลงทุนหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จีน เกาะดัชนี Hang Seng
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

   

  ลงทุน SCBCE คลิก

  รายละเอียด SCBCE เพิ่มเติม

  SCBEUEQ

  SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)


  ลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี STOXX Europe 600 (หุ้นยุโรป 600 บริษัทแรก
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้ โดยราคาอาจต่ำกว่าเงินลงทุนได้
  • นักลงทุนที่มีเวลาในการติดตามตลาดเพื่อทำการซื้อขายทำกำไรได้เอง
  • นักลงทุนที่ต้องการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี STOXX Europe 600 (หุ้นยุโรป 600 บริษัทแรก)

  MorningStar Rating / Type:
  Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Europe Equity , ณ 30 เม.ย. 2566


  ลงทุน SCBEUEQ คลิก

  รายละเอียด SCBEUEQ เพิ่มเติม

   

  SCBWORLD(A)

  SCB World Equity Index (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนหุ้นทั่วโลก

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI World ซึ่งลงทุนในหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


  ลงทุน SCBWORLD(A) คลิก

  รายละเอียด SCBWORLD(A) เพิ่มเติม

   

  SCBGQUAL(A)

  SCB Global Quality Equity (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในหุ้นเติบโตและมีคุณภาพสูง

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index ลงทุนหุ้นในตลาดพัฒนาแล้ว 23 ประเทศทั่วโลก
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคารหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


  ลงทุน SCBGQUAL(A) คลิก

  รายละเอียด SCBGQUAL(A) เพิ่มเติม

  SCBGVALUE(A)

  SCB Global Value Equity (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในหุ้นคุณค่า ที่ปัจจัยพื้นฐานดี และระดับราคาที่น่าสนใจ 

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

  จุดเด่นกองทุน**:
  สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI World Enhanced Value Index โดยลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโต และ Valuation ที่น่าสนใจ
  เหมาะสำหรับ**:
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคารหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป


  ลงทุน SCBGVALUE(A) คลิก

  รายละเอียด SCBGVALUE(A) เพิ่มเติม

   

  SCBINDO(A)

  SCB Indonesia Equity (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ลงทุนในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย

  ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
  จุดเด่นกองทุน**:
  • กองทุนมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MVIS Indonesia Index
  • เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และ กลาง ที่มีสภาพคล่องสูง ครอบคลุม 85%-90% Free-Float Market Cap ของตลาดหุ้นอินโดนีเซีย
  • การกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ลดความเสี่ยงการกระจุกตัวในหุ้นรายตัว โดยกำหนดน้ำหนักหุ้นรายตัวสูงสุดที่ 8%


  ลงทุน SCBINDO(A) คลิก

  รายละเอียด SCBINDO(A) เพิ่มเติม

  *ข้อมูลกองทุนจาก Morningstar ณ วันที่ 31 มี.ค. 66 โดยอ้างอิงจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Index fund จำนวน 24 กองทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์

  **ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุน จาก SCBAM สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตต

  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงุทน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหุ้นมีความผันผวนสูงและอาจขาดทุนได้ผู้ลงทุนควรลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวที่ไม่ขึ้นกับสภาวะตลาด สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนรวมผ่าน SCB EASY App
   

  คำเตือน

  • โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนรวมผ่าน SCB EASY App
  • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
  • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
  • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

  ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ