ซื้อกองทุน

ขั้นตอนการซื้อกองทุน IPO ผ่าน SCB EASY App

 


 

 

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “กองทุนรวม”

3. เลือก “ซื้อ”

4. เลือก “เลือกกองทุน”

5. เลือก “IPO”

6. เลือก กองทุน IPO ที่ต้องการลงทุน
จากนั้นดำเนินการซื้อกองทุน และยืนยันข้อมูลตามวิธีการซื้อกองทุนปกติ