จุดเด่น

รับทั้งเงินปันผล และเงินก้อน

รับทั้งเงินปันผล และเงินก้อน

รับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่ปีที่ 2 และเงินก้อนเมื่อครบสัญญา สูงสุด 150%
รับความคุ้มครองตั้งแต่ปีแรก

รับความคุ้มครองตั้งแต่ปีแรก

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีแรก 150%


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง