คุณหนูสายเผื่อ..
เผื่อยังไงก็ไม่สูญเปล่า

 

 • โรคร้ายเคลมได้หลายครั้ง
 • ครอบคลุม 5 กลุ่มโรค รวมทั้งมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมอง
 • หยุดจ่ายเบี้ยฯ เมื่อเคลมใหญ่ แต่คุ้มครองต่อจนครบสัญญาอายุ 75 ปี
 • คุ้มครองโรคร้ายระดับเริ่มต้นและรุนแรง
 •  

   

   

  คุณชายคิดเยอะ..
  คิดแล้วคุ้มทุกบาททุกสตางค์

   

 • ไม่เจอโรคร้ายคืนค่าเบี้ยเต็มจำนวน
 • ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญาไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
 • ค่าเบี้ยฯ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพยื่นลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
 •  

  ครั้งแรกที่คุณหมอบอกกับผู้ป่วยและครอบครัวว่าตรวจพบโรคร้ายแรง สิ่งแรกๆ ที่ทุกคนกังวลก็น่าจะหนีไม่พ้น เรื่องขั้นตอนการรักษาและค่าใช้จ่ายในการรักษา ในขณะที่การดำเนินชีวิตและการดูแลเรื่องรอบๆ ตัวให้ผ่านเวลาที่แสนจะยากลำบาก เพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งมักเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไป

  คุณจะทำอย่างไร เมื่อพบว่า...

   

 • คุณไม่แข็งแรงพอที่จะดูแลเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม
 • คุณไม่สามารถหารายได้ หรือทำงานได้ตามปกติ
 • คุณไม่สามารถดูแลเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น การสอนการบ้านลูกๆ, การทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น
 • คุณจะจัดการความกังวลใจเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากการรักษาอย่างไร เช่น ผมร่วงจากเคมีบำบัด เป็นต้น
 • การดูแลจิตใจของตนเองและครอบครัวให้ผ่านเวลายากลำบากไปได้
 • แบบประกันที่คุณจะหมดความกังวล เพื่อจะได้มีพลังในการรักษาตัวและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด

     

     

  SCB Multi Care Multi Claims
  เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

  ประกันที่ช่วยให้คุณรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจและสามารถตอบทุกความต้องการของคุณได้

  หากเกิดโรคร้ายแรง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย เราจะช่วยคุณดูแล

   

  หากคุณไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

  เมื่อครบกำหนดสัญญาเราจะคืนเบี้ยฯ ที่คุณจ่ายมาทั้งหมดให้คุณอย่างไม่ต้องกังวล
   

  จะเป็นโรคร้ายแรงระดับไหนก็มีสิทธิ์เคลมได้สูงสุดถึง 6 ครั้ง* เบี้ยที่คุณจ่ายมาทั้งหมดจะไม่สูญเปล่า

  กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 1
  โรคมะเร็ง

  กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 2
  โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ

  กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 3
  โรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต

  กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 4
  โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท

  กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 5
  โรคอื่นๆ

   

   

   

   

  จุดเด่น

  โรคร้าย เคลมได้หลายครั้ง

  โรคร้าย เคลมได้หลายครั้ง

  จ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ครั้ง* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ครั้งที่ 1 จ่าย 100% ครั้งที่ 2 จ่าย 110% ครั้งที่ 3 จ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ครั้ง* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง จ่ายครั้งละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ไม่เจอโรคร้าย คืนเบี้ยเต็ม

  ไม่เจอโรคร้าย คืนเบี้ยเต็ม

  เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาอายุครบ 75 ปี และไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง
  หยุดจ่ายเบี้ย เมื่อเคลมใหญ่ แต่คุ้มครองต่อจนครบสัญญา

  หยุดจ่ายเบี้ย เมื่อเคลมใหญ่ แต่คุ้มครองต่อจนครบสัญญา

  หยุดชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง ระดับรุนแรงครั้งแรก และยังได้รับความคุ้มครองต่อจนถึงอายุ 75 ปี
  แบ่งเบาภาระ ระหว่างเจ็บป่วย**

  แบ่งเบาภาระ ระหว่างเจ็บป่วย**

  บริการสนับสนุนระหว่างการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ตัวอย่างเช่น บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน บริการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการจัดหาวิกผม เป็นต้น
  กรณีเสียชีวิต จ่ายผลประโยชน์ที่มากกว่า

  กรณีเสียชีวิต จ่ายผลประโยชน์ที่มากกว่า

  ระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยฯ ที่ชำระมาทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนตามตารางกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดที่ให้ผลประโยชน์กับคุณมากกว่า
  เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

  เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

  *หมายถึง

   

   

 • การจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะจำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงต่อกลุ่ม แต่ละครั้ง ต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และระยะห่างระหว่างการได้รับวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงในแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • หากได้รับวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งครั้งหลังเป็นโรคร้ายแรงคนละระดับ อีกทั้งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือคนละกลุ่ม ภายในระยะเวลา 90 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสำหรับครั้งหลังเป็นจำนวนเงินภายหลังหักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้วในครั้งก่อนหน้า และบริษัทจะถือว่าสิทธิ์การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วย โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางจากกลุ่มนั้นยังคงอยู่
 • หากได้รับวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งครั้งหลังเป็นโรคร้ายแรงระดับเดียวกัน อีกทั้งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือคนละกลุ่ม ภายในระยะเวลา 90 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพียงจำนวนเดียวและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 •  

  ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงบริการสนับสนุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

  คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

  คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

  โปรโมชั่นที่่เกี่ยวข้อง