เช็กลิสต์มิจฉาชีพหลอกลงทุน

การลงทุนที่ยิ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงมากเท่าไร มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลในสิ่งที่กำลังจะลงทุนให้ดีเสียก่อน และอย่าหลงเชื่อโฆษณาในลักษณะดังนี้

  • แอบอ้างบุคคลหรือองค์กรใหญ่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
  • อ้างว่าใครๆ ก็ลงทุนได้แม้ไม่มีความรู้
  • เสนอผลตอบแทนสูงเพื่อล่อตาล่อใจ และเร่งรัดให้ตัดสินใจ เช่น บอกว่ารับจำนวนจำกัด
  • มักไม่ให้ข้อมูลโดยตรง แต่จะใช้การคุยผ่านข้อความแชตเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ
  • ชื่อบัญชีที่จะให้โอนเงินมักเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีที่ไม่ตรงกับองค์กรที่นำมาแอบอ้าง

เราสามารถนำชื่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนไปตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. เว็บไซต์ market.sec.or.th/LicenseCheck
  2. แอปพลิเคชัน SEC Check First
  3. SEC Help Center โทร 1207