สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต SCB JCB

เพียงใช้บัตรเครดิต SCB JCB รับเครดิตเงินคืน 3% ตั้งแต่บาทแรกเมื่อใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน
บัตรเครดิต SCB JCB ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ SCB JCB ทุก 25 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 1 คะแนน

เครดิตเงินคืน 3%

เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิต SCB JCB ที่ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน

เงื่อนไข

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ

บัตรเครดิต SCB JCB ให้คุณฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ

25 บาท : 1 คะแนน

ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ SCB JCB 25 บาท/เซลล์สลิป

เงื่อนไข

JCB Airport Lounge

เพียงแสดงบัตรเครดิต SCB JCB สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองในสนามบินหลัก 6 แห่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮาวาย จีน ไต้หวัน และสนามบินอื่นๆ กว่า 60 แห่งทั่วโลก

1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข

รับฟรีเมนูพิเศษ( Crown Dish )

ชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต SCB JCB รับฟรีเมนูจานพิเศษ

เงื่อนไข

รับส่วนลดค่าอาหาร 10%

เมื่อชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต SCB JCB

เงื่อนไข

อุ่นใจเมื่อเดินทาง

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ* เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ SCB JCB (ความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์)

เงื่อนไข

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป / เดือน

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก

กรณีเป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

  • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

 

กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถสมัครใช้บริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด ได้ทุกสาขาหลังจากบัตรอนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว 200 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  • บัตรหลัก :  ฟรี

รายปีปีแรก

  • บัตรหลัก : ฟรี

วิธีสมัครง่ายๆ ผ่านแอป SCB EASY

เงื่อนไขเพิิ่มเติม