สิทธิประโยชน์

รับเครดิตเงินคืน 3% ตั้งแต่บาทแรกเมื่อใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 1 คะแนน

เครดิตเงินคืน 3%

เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน

เงื่อนไข

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ

25 บาท : 1 คะแนน

ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 25 บาท/เซลล์สลิป

เงื่อนไข

JCB Airport Lounge

บริการ Airport Lounge ที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง รวมทั้ง เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์  และฮาวาย  22 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข

รับส่วนลดค่าบริการ GRAB 100 บาท

22 ก.พ. 62  – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข

ลดสูงสุด 50% ร้านอาหารทั่วประเทศ

รับฟรีเมนูพิเศษ( Crown Dish )

เงื่อนไข

รับส่วนลดค่าอาหาร 10%

เมื่อชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการ

เงื่อนไข

ส่วนลด 5-20% เมื่อใช้ Hertz Rent-a-Car

22 ก.พ. 62  – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข

บริการเช่า Pocket Wifi เพียง 100 บ./วัน

22 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข

อุ่นใจเมื่อเดินทาง

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ* เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ (ความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์)

เงื่อนไข

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป / เดือน

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก

กรณีเป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

  • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

 

กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถสมัครใช้บริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด ได้ทุกสาขาหลังจากบัตรอนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว 200 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  • บัตรหลัก :  ฟรี

รายปีปีแรก

  • บัตรหลัก : ฟรี

วิธีสมัครง่ายๆ ผ่านแอป SCB EASY