สิทธิประโยชน์

รับคะแนนสะสมสูงสุด X3* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท
บริการฟิตเนส และสำรองที่จอดรถ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามกำหนด
รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 35% ที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ

บริการห้องรับรองพิเศษ SCB Lounge

สิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3

(Living Gallery 2 Zone) 1 ครั้ง/เดือน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน

เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

เงื่อนไข

รับคะแนนสะสมสูงสุด X3

 

 

 

 

เงื่อนไข
บริการสำรองที่จอดรถ

 

    ณ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชั้นนำ   ( เฉพาะผู้มียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด )

 

   

บริการฟรีฟิตเนส

เพื่อการดูแลและปรับสมดุลร่างกายได้ทุกวัน ณ โรงแรม Conrad Bangkok และโรงแรม JW Marriott Bangkok

 

เงื่อนไข

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge จำนวน 2 ครั้ง ณ สนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ 

( เฉพาะผู้มียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด )

เงื่อนไข

บริการรถเช่า ลดสูงสุด 20%

เมื่อจองผ่าน www.trueleasing.co.th หรือโทร. 1279

เงื่อนไข

ส่วนลดค่าห้องพักสูงสุด 30%

ห้องพักในโรงแรม และ รีสอร์ต ในเครือครอส

เงื่อนไข

อิ่มมื้อหรูที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ

ส่วนลดสูงสุด 35% ที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ

เงื่อนไข

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในต่างประเทศ

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางในต่างประเทศ

เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต SCB (ความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์)

เงื่อนไข

บริการเลขาส่วนตัวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง ทั่วโลก รวมถึง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

โทร. 02 777 7777

เงื่อนไข

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติ


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาท ขึ้นไป / เดือน

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
  ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตร


เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก

กรณีเป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

 

กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถสมัครใช้บริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด ได้ทุกสาขาหลังจากบัตรอนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว 200 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรก

 • บัตรหลัก : ฟรี
 • บัตรเสริม : ฟรี

รายปีปีถัดไป

 • บัตรหลัก : 5,000 บาท/ปี
 • บัตรเสริม : ไม่เรียกเก็บ
 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่าย 100,000 บาท/ปี