สินเชื่อ ดอกดี

ยามคับขันก็สบายใจได้ กับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน

Speedy Cash E-Card เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 1.5 ล้านบาท อนุมัติสูงสุด 12 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไข Speedy Cash E-Card

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

  • ลูกค้าต้องเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้
  • เบิกเงินด่วนได้ทันใจจาก Easy App หรือใช้บัตรเดบิตที่มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
  • ผ่อนสินค้าได้ 0% นานสูงสุด 48 เดือน (ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาแตกต่างกันขึ้นกับเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ) โดยใช้บัตรเดบิตที่มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash บัตรผ่อนสินค้าได้ เช่น มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องรับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งชำระค่างวดโดยวิธีหักนำส่งค่างวดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
  • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือหน่วยงานต้นสังกัดยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่ผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้น ๆ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ