ลักษณะบริการ

  • ธนาคารให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ขายที่ส่งสินค้าและยื่นเอกสารการเรียกเก็บเงินให้กับธนาคารแล้ว ทั้งภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) และตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อตามมูลค่าในเอกสารดังกล่าว

  • ธนาคารไทยพาณิชย์จะส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารด้านผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า และเมื่อได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะหักลบภาระสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร

  • การรับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้ L/C สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

     

1. การรับซื้อ/ซื้อลดแบบไล่เบี้ย (With Recourse) คือ ธนาคาร “มี” สิทธิในการไล่เบี้ยผู้ขายหากธนาคารผู้เปิด L/C ไม่ชำระเงินในภายหลัง

2. การรับซื้อ/ซื้อลดแบบไม่ไล่เบี้ย (Without Recourse)* คือ ธนาคาร “ไม่มี” สิทธิในการไล่เบี้ยผู้ขายหากธนาคารผู้เปิด L/C ไม่ชำระเงินในภายหลัง เนื่องจาก

ธนาคารสามารถรับความเสี่ยงของธนาคารผู้เปิด L/C ได้

* ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

จุดเด่นของบริการ

ให้สินเชื่อรวดเร็ว ตามมูลค่าของเอกสารที่ยื่นเรียกเก็บ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Documentary Credit Specialist: CDCS) ที่ให้บริการ และพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

รองรับการรับซื้อ/ซื้อลดแบบไม่ไล่เบี้ย ครอบคลุมธนาคารผู้เปิด L/C ได้ทุกทวีปทั่วโลก

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ ด้วยเงินทุนหมุนเวียน ในช่วงหลังการส่งสินค้า

  • ลดภาระเรื่องการติดตามชำระเงิน เนื่องจากธนาคาร จะทำหน้าที่ติดตามการชำระเงินแทนผู้ส่งออก เมื่อธนาคารรับซื้อ/ซื้อลดแบบไม่ไล่เบี้ย

  • ไม่กระทบวงเงินของผู้ขาย รวมทั้งสามารถเปลี่ยนลูกหนี้การค้า (Account Receivable) ให้เป็นเงินสด เมื่อธนาคารรับซื้อ/ซื้อลดแบบไม่ไล่เบี้ย

  • ช่วยขยายฐานการค้าด้วยการสนับสนุนการขายภายใต้ L/C กับคู่ค้าทั่วโลก รวมถึงการค้ากับตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง

  • สินเชื่อที่ได้รับมีความสอดคล้องกับวงจรธุรกิจ จากการที่ระยะเวลาในการให้สินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อมูลการซื้อขายสินค้า ตามที่ระบุในเอกสารสำหรับเรียกเก็บเงิน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ