เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์

 1. ลูกค้าต้องให้ข้อมูลการประเมินธุรกิจใน Manee Business Booster จนสำเร็จ
 2. ลูกค้าต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
 3. ลูกค้าต้องส่งอีเมลเพื่อแจ้งความประสงค์ในการรับสิทธิพิเศษ โดยระบุ
  • ชื่อ-สกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
  • ระบุกลุ่มธุรกิจที่ต้องการรับสิทธิส่วนลด จำนวน 1 กลุ่ม จากกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้ การขนส่งสินค้า, แพ็คเกจ บรรจุภัณฑ์, ระบบบริหารจัดการร้าน, สร้างร้านค้าออนไลน์ และคอร์สการตลาดออนไลน์ โดยส่งมาที่ อีเมล์ : support_bbnonlending@scb.co.th
 4. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิภายในสัปดาห์ถัดไป
 5. เงื่อนไขสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ทางพาร์ทเนอร์เป็นผู้กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ/สินค้าของพาร์ทเนอร์ โปรดติดต่อพาร์ทเนอร์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม