คุณวัลลยา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการเงินเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลากว่า 33 ปี จึงมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและต่อยอดงานทางด้านกฎหมายของธนาคาร

 

ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณวัลลยา ทำงานด้านกฎหมายในภาคธนาคารและภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท กฎหมายกรุงไทย ธนาคารเอเชีย จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกำกับและบริหารงานกฎหมาย

 

คุณวัลลยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ และปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้านกฎหมายธนาคารระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติบัณทิตไทย สมัยที่ 38 คุณวัลลยา ได้เริ่มงานกับธนาคารในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ (เทียบเท่ากับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสในปัจจุบัน)ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557