ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ภาคอีสาน

 

 

             เพื่อร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนอีสานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงถึงปีละ 20,000 คน และส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว โดยปัจจุบันตรวจพบเป็นกลุ่มเสี่ยงถึง 6 ล้านคน ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ป้องกัน นอกจากตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษา จึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีและส่งมอบให้แก่โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตลอดจนวิธีการป้องกันการเกิดโรค โดยมีคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารมอบสื่อให้แก่ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ณ งานมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ในตับ: Fluke Free Thailand” จ.ขอนแก่น 

 

 

 

                         พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ ในเขตพื้นที่สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 135 สาขา จำนวน 1,335 คน จะมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่สื่อรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ลูกค้าและประชาชนในเขตพื้นที่ของตนอย่างแพร่หลายโดยใช้สื่อที่ธนาคารจัดทำขึ้นด้วย และธนาคารฯ ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “CCA Run For Life” ในวันที่ 6 มกราคม 2562 เพื่อจัดหาทุนในการนำไปผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.ccarunforlife.com ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธ.ค. 61


            สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมดประกอบด้วย หนังสั้นปอบ 4.0 หนังสือการ์ตูน เมนูอาหารกินสุกหยุดมะเร็ง คลิปเสียง โปสเตอร์ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมส์ และมีข้อความเตือนใจ “กินปลาน้ำจีดดิบ ติดพยาธิ เป็นมะเร็งท่อน้ำดีตาย” และ “กินสุก หยุดมะเร็งท่อน้ำดี” ปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆ