ธนาคารไทยพาณิชย์ ลูกค้าและประชาชน ร่วมส่งน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว

 

          ตามที่เกิดเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางตอนตะวันออกเฉียงใตัของ สปป.ลาว ได้ประสบเหตุเขื่อนแตกตั้งแต่คืนวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มวลน้ำนับ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลบ่าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และมีผู้ประสบภัยไร้บ้านหลายพันคนนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์”   

 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสาขาเวียงจันทน์ ได้ร่วมบริจาคเงินในนามสมาคมธนาคารไทยเพื่อส่งมอบให้แก่สถานฑูตไทยประจำ สปป.ลาว แล้ว พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนร่วมส่งน้ำใจไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่  111-3-90911-5 ได้ทุกสาขาธนาคาร หรือทาง SCB Easy หรือบริจาคผ่านปุ่มรับบริจาคอัตโนมัติที่เครื่อง ATM ทั่วประเทศ หรือแถบรับบริจาคบน SCB Easy App ซึ่งสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในสำเนาหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่ง Email มาที่ donation@scb.co.th หรือ Fax 02-544-1040 โดยธนาคารฯ จะเป็นศูนย์กลางส่งมอบเงินบริจาคให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว ผ่านสาขาเวียงจันทน์ ธนาคารไทยพาณิชย์และสถานทูตไทยประจำสปป.ลาว ต่อไป