ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุน “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” ในโอกาสครบรอบ 125 ปีสภากาชาดไทย เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ห่วงใย อยากให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้การสนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” ในโอกาสครบรอบ 125 ปี สภากาชาดไทย หารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อส่งต่อไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืนยาว ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารฯ ได้ร่วมสนับสนุน “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” ณ ภายในบริเวณสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกบูธรับบริจาคเพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อเครื่อง AED ได้เงินบริจาคผ่านการสแกน QR CODE และกล่องรับบริจาค เป็นเงิน 80,000 บาท โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเดินวิ่งกระตุกหัวใจจำนวนมาก อาทิ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Retail Lending Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และผู้บริหารสูงสุด Facility Management คุณจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Retail Lending Products Management คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย General Services คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy และคุณพิมพ์ใจ ทองมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Sales and Delivery

 

 

 

 

                  นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่อง AED จำนวน 62 เครื่อง เป็นเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย General Services เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และประธานอนุกรรมการดำเนินงานฯ สภากาชาดไทย

 

                        ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการนี้ ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-304670-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2562