ไทยพาณิชย์ จับมือ รฟม. และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างสังคมไร้เงินสดขานรับยุคดิจิทัล 4.0 เปิดบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดตัว “บัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม” บัตรแรกที่ให้คุณทั้งแสดงตัวในองค์กร และเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เพื่อผลักดันและสร้างต้นแบบของสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล (Ecosystem) ภายในสถาบันการศึกษา โดยบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุมถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ Smart University ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และมศว. ในการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้นิสิต คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสังคมต้นแบบของ Cashless Society หรือ สังคมไร้เงินสด และพร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านประสบการณ์จริง

 

 

 

 

                 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า “การร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเปิดตัว บัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม ครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนและขยายฐานผู้ใช้งานบัตรแมงมุมให้มากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมบริการต่างๆ ครบถ้วนภายในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็นใช้แสดงตัวตนในองค์กร สามารถใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ใช้สำหรับการเดินทางระบบขนส่งมวลชนตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม นับเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ถือบัตรไม่ต้องพกเงินสดหรือพกบัตรหลายใบอีกด้วย สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทางบมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ BTSC ได้ยื่นขอสเป็กของบัตรแมงมุมไปศึกษาแล้ว คาดว่าจะนำไปศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบหัวอ่านบัตร เพราะต้องลงทุนสูง และยังต้องรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ขณะที่การรวมระบบเดบิตและแมงมุมเป็นกระเป๋าเดียวนั้น จะพัฒนาในเฟสต่อไปในปลายปี 2562 ระบบตั๋วร่วมจะพัฒนาเป็นแบบ EMV รับได้ทั้งบัตรเดบิตและเครดิต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของประชาชนในการเดินทางอีกด้วย”

 

                 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะดิจิทัลเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการ รวมไปถึงการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้โครงการ “Smart University” จะเป็นการร่วมกันสร้างองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมในระดับสากลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และได้รับประโยชน์เต็มที่ของบัตรแมงมุม ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของกลุ่มอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย และพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง”

      

                  นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว.) ผ่านโครงการ “Smart University” ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ได้มีความคืบหน้าของโครงการฯ มากมาย อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน SWU ที่รวมความต้องการการใช้งานจากทั้งนิสิต บุคลากร ทั้งในแง่การให้บริการ Financial และ Non-Financial อำนวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตในวันแต่ละวันในมหาวิทยาลัยผ่านไปได้อย่างง่ายดาย การจัดตั้ง Too Fast To Sleep การจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้เงินสดภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสังคมต้นแบบของเมืองไทย ที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบัน และล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัว “บัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม” บัตรใบพิเศษที่รวมคุณสมบัติของ บัตรเดบิต บัตรแสดงตน และบัตรแมงมุม เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกเต็มที่ ทั้งด้านการทำธุรกรรมด้านการเงินต่างๆ อาทิเช่น ชำระค่าสินค้าแทนการใช้จ่ายเงินสด, ฝาก ถอน โอน จ่ายบิลที่ตู้เอทีเอ็ม, ใช้แสดงตัวตนภายในองค์กร, ใช้บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน, ใช้เข้าออกสถานที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งยังใช้เป็นบัตรร่วมโดยสารในระบบขนส่งมวลชนได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าบัตรเดบิต SCB SWU แมงมุม เป็นบัตรแรกที่ให้คุณทั้งแสดงตัวในองค์กร และเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีทางด้านการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลที่แท้จริง ธนาคารมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) ที่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินที่ดีขึ้น และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมที่สุด”