อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่

อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 11.12.2014 วันที่ประกาศ: 11.11.2014
อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03.12.2014 วันที่ประกาศ: 03.11.2014
อัตราค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03.06.2014 วันที่ประกาศ: 02.06.2014