อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 01.08.2018 วันที่ประกาศ: 31.07.2018
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 03.07.2018 วันที่ประกาศ: 02.07.2018
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 30.12.2016 วันที่ประกาศ: 30.12.2016
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 26.08.2016 วันที่ประกาศ: 25.08.2016
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 09.03.2016 วันที่ประกาศ: 08.03.2016
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 18.11.2015 วันที่ประกาศ: 17.11.2015
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 07.05.2015 วันที่ประกาศ: 06.05.2015
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ วันที่มีผล: 31.01.2014 วันที่ประกาศ: 30.01.2014